dkdox.tv

Del din historie – redaktion@dkdox.tv - Share your story – redaktion@dkdox.tv

Herland Report

Nyeste program:
JERUSALEM på DVD - Midtøsten fanget i en dokumentar

http://www.hannenabintuherland.com/pr...

PROMO for TV serien JERUSALEM, nå på DVD til 299,-.
Serien viser Midtøsten fra en helt annen vinkel enn det vanlige. Du får møte mennesker fra regionen som forteller om sitt syn på Europa, Vesten og "den arabiske våren" som ble til en definitive "vinter". Hør regionens egne folk snakke om Midtøstens minoriteter, forfølgelsene mot de kristne, ISIL, terrorgrupper og Hamas.


(Læs mere...)NATO: Forsvarsallianse eller angrepsmakt? Sverre Disen og Hanne Nabintu Herland
Duration: 50:23
2015-09-28
Har NATO gått fra å være en forsvarsallianse til en angrepsallianse mot svake stater der vestlige interesser er truet? General og tidligere forsvarssjef, Sverre Disen samtaler med forfatter og krigsmotstander Hanne Nabintu Herland om Norges deltagelse I Libya-krigen, Afghanistan og om NATOs nåværende rolle som USAs forlengede hand I Europa. Protestfestivalen 2015.
JERUSALEM: Mangfoldige Israel - hatet og elsket. Episode 10 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 29:34
2015-05-20
Dette er siste episode i TV serien fra Midtøsten der vi har snakket med ledende forskere, forretningsmenn, diplomater og religiøse ledere om det fantastiske og det utfordrende ved denne regionen.

Hvorfor ser det ut til at vi ikke forstår hverandre på tvers av de kulturelle barrierene? Hva skjer i Europa når terror og islamske politiske ideologier nå fenger tredjegenerasjonsinnflyttere også her?
Hva skal til for å få fred i Midtøsten og færre etniske og religiøse spenninger i Europa?
I denne serien har vi latt stemmene fra Midtøsten snakke fritt, uten at vi har lagt til de typisk politisk-korrekte narrativer som kronisk preger vestlig presse. Dette siste programmet er en oppsummering av en rekke gullkorn fra serien, krydret med nye og spennende bilder fra denne ekspansive, flotte regionen som har en slik gammel, vakker sjel.
JERUSALEM: Jødedom og Tempelet. Episode 9 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 25:10
2015-05-19
Jerusalem er en hellig by dit millioner av pilgrimmer kommer for å søke Gud. Her er kirker, moskeer og synagoger om hverandre, og før år 70 sto også det jødiske tempelet på Tempelplassen, ved siden av der Klippemoskeen ligger i dag.
Vi samtaler med lederen for The Temple Institute, rabbi Chaim Richman, om det tredje tempel som mange jøder ønsker at skal gjenoppbygges, vi ser på de hellige karene som står klar til bruk i dette kommende tempelet.
Rabbien forteller oss om jødedommen og at alle nasjoner er velkommen til å tilbe Gud side om side med jødene i Jerusalem.

TV Visjon I samarbeid med ConCerva.
JERUSALEM: Støtter Norge totalitære krefter i Midtøsten? Episode 8 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 28:26
2015-05-09
Etter å ha reist i mange år i Midtøsten og sett mangfoldigheten blant folkeslagene der, ønsket jeg å lage en TV serie som reflekterte denne pluraliteten med respekt for deres perspektiver.

Vi samtaler med forfatter og forretningsmann, Dr. Manfred Gerstenfeld om brennbare politiske spørsmål, om Norge som han mener støtter totalitære, anti-demokratiske krefter i regionen og bidrar til å destabilisere en allerede vanskelig region.
Hvorfor tar Vesten så ofte feil i sine analyser av hva som egentlig skjer i Midtøsten? Hva skal til for at vi kan bidra med fred og ikke mer uro? VI trekker frem andre informasjonsbiter enn det som er vanlig I vestlig presse, som ofte preges av ensidighet og mangel på bredde. I denne serien belyses sider som ofte ikke kommenteres I de vanlige mediene.
JERUSALEM: Hvorfor Palestina konflikten ikke løses - Episode 7 Hanne Nabintu Herland
Duration: 27:30
2015-05-05
TV serie I 10 episoder som gir nye perspektiver på konfliktene i Midtøsten. Vi snakker med ledende stemmer i regionen: Hvordan oppfatter de oss? Bidrar Vesten til fred eller mer krig i regionen?
I dette programmet snakker vi med diplomaten Alan Baker, som deltok i Oslo Avtalen i 1993. Han snakker om hvorfor Norge mislyktes så fullstendig i fredsprosessen og om utfordringene Europa har med masseintegrasjonen fra muslimske land.
VI trekker frem andre informasjonsbiter enn det som er vanlig I vestlig presse, som ofte preges av ensidighet og mangel på bredde. I denne serien belyses sider som ofte ikke kommenteres I de vanlige mediene.

TV Visjon i samarbeid med ConCerva.
JERUSALEM: Midtøstens kristenforfølgelser - Episode 6 Hanne Nabintu Herland
Duration: 25:27
2015-04-28
Noe av det mest fascinerende med Midtøsten er de arabiske kristne, som har helt andre kulturtradisjoner enn hva vi er vant til. Kristne i Midtøsten utsettes idag for betydelige og brutale forfølgelser, kristendommen står i fare for å forsvinne fra Midtøsten. I denne episoden av JERUSALEM snakker vi om dette med den protestantiske teologen, Petra Heldt, som i en årrekke har bodd og arbeidet sammen med arabiske kristne, jøder og andre grupper.
TV Visjon I samarbeid med ConCerva
JERUSALEM med Hanne Nabintu Herland - reisen til Midtøsten
Duration: 13:23
2015-04-28
Vi reiste ned for å finne ut hvorvidt inntrykket vi ofte får av Midtøsten i vestlige medier stemmer, og ble møtt av en fargerik verden av mangfold, folkeslag og en dyp kultur som er helt annerledes enn hva vi har I Europa.
Sluttresultatet presenteres i 10 usedvanlige episoder med annerledes informasjon fra mangfoldige Midtøsten

Vi snakker med ledende professorer, forretningsfolk, statsmenn og diplomater, ærlig og brutalt åpent om ISIS, Gaza, Israel, Hamas, de betydelige forfølgelsene mot kristne og andre minoriteter, og hvorfor Vesten tok så feil i sin positive analyse av den arabiske våren, da vi naivt trodde at radikale islamister skulle bringe fred og vestlige demokrati til Midtøsten.
TV Visjon I samarbeid med ConCerva.
Raymond Ibrahim: The West versus Islam - Hanne Nabintu Herland
Duration: 6:08
2015-04-26
Interview with expert on the Middle East and author Raymond Ibrahim on the Middle East and vital facts of history that we often hear little about in the media today. We often forget that during the early Islamic conquest a high number of Christian nations in the Middle East were taken over by Islam. Egypt, Syria, Algeria, Marocco - these were Christian lands at the time.
Europe itself was under siege for several hundred years, - only Scandinavia, Germany and the British Iles were exempt from the Muslim effort to take Europe. We forget that the Crusades were originally a European reaction to the horrors that was done to Christians, both pilgrims and the indigenous Christians in the Middle East as a result of the Muslim Conquests.
We tend to hear much about that which was not so good about the Crusades, but little about the Islamic horrors that led to the European Crusader reaction in order to save the lives of Christisans in the Middle East. We are forgetting history as a result of the politically correct, radical leftwing teaching that permeates the curriculum and teachings in schools today: History is twisted and vital facts not presented.

A ConCerva Production
JERUSALEM: Islamisme er ikke islam? Episode 5 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 28:31
2015-04-14
I episode 5 samtaler vi med terrorekspert Yitzhak Santis fra NGO Monitor om utfordringene knyttet til vestlig medias unyanserte dekning av Midtøsten-spørsmål, vi snakker om terrorgrupper som ISIS og Hamas, samt at islamisme ikke er det samme som islam, men det er vår tids svar på 1900-tallets ideologier som kommunisme og fascisme.

Etter å ha reist i mange år i Midtøsten og sett mangfoldigheten blant folkeslagene der, ønsket jeg å lage en TV serie som reflekterte denne pluraliteten og viste respekt for både ulike muslimske grupper, jøder, kristne og andre. Vi snakker ærlig, brutalt åpent og ikke-politisk korrekt med ledende professorer, statsmenn, diplomater og religiøse ledere om vanskelige tema.
TV VISJON I samarbeid med ConCerva
JERUSALEM : Islamske jihadister og Europa. Episode 4 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 23:35
2015-04-07
TV serie i 10 episoder om Midtøsten sett fra en annen vinkel enn det politisk korrekte. Vi snakker med ledende professorer, forretningsfolk, statsmenn og diplomater om ISIS, Israel, Hamas, hvor feil Vesten tok sine analyser av den arabiske våren, vi snakker også om de betydelige forfølgelsene mot kristne og andre minoriteter i regionen.

I denne episoden samtaler vi med en av Midtøstens kjente eksperter på det vi betegner som selvmordsbombing, Raphael Israeli. Han snakker om jihadismens fremvekst, dens trussel mot vestlige demokratier, den vanskelige situasjonen til mange vanlige muslimer som i likhet med Midtøstens minoriteter får store problemer I kjølvannet av dette. Han snakker om hvorfor “selvmordsbombing” er et feil begrep og hvorfor de betydelige utfordringene som venter Europa i kjølvannet av islamsk masseimmigrasjon.
TV Visjon I samarbeid med ConCerva
JERUSALEM: Teknologinasjonen Israel. Episode 3 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 27:04
2015-03-31
TV serie i 10 deler om Midtøsten som ser regionen fra en annen vinkling enn det vanlige. I denne episoden møter vi Jonathan Medved, en kjent high-tech ekspert, grunder og mangemillionær som forteller oss om de innovative forretningsmiljøene og holdningene som har gjort kulturen så produktiv og fremoverlent.

TV VISJON I samarbeid med ConCerva
JERUSALEM: Det liberale demokratiet Israel. Episode 2 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 29:32
2015-03-24
Etter å ha reist i mange år i Midtøsten og sett mangfoldigheten blant folkeslagene der, ønsket jeg å lage en TV serie i 10 episoder som reflekterte denne pluraliteten og viste respekt for både ulike muslimske grupper, jøder, kristne og andre. I dette programmet møter vi den israelske diplomaten Emmanuel Nahshon som snakker om Israel fra en uvanlig vinkel, viser pluraliteten blant folkeslagene, hvor liberal Israel I realiteten er, og hvor velutviklet. Et spennende reisemål!

TV VISJON I samarbeid med ConCerva.
JERUSALEM: Den arabiske våren. Episode 1 - Hanne Nabintu Herland
Duration: 28:01
2015-03-17
Denne TV serien fra Midtøsten viser nye perspektiver på gamle konflikter. Herland samtaler med kjente professorer, forretningsmenn, statsmenn og diplomater om alt fra vestlig medias unyanserte blikk på Midtøsten til Gaza, Hamas, Israel, ISIS og forfølgelsene mot de arabiske kristne.
Alt dette presenteres i 10 episoder fra Midtøstens vakre og mangfoldige landskap.
I denne episoden samtaler vi med prof. Gerald Steinberg om den arabiske våren og hvorfor Vesten var så naive i sin tro på at at radikale islamister ville bringe demokrati, frihet og fred til denne regionen.

TV Visjon i samarbeid med ConCerva
TV SERIE OM MIDTØSTEN: Jerusalem med Hanne Nabintu Herland. Vignett.
Duration: 1:16
2015-03-12
Herland presenterer 10 usedvanlige episoder som viser nye sider ved Midtøsten. Dette er vignetten til programserien. Hun samtaler med kjente professorer, forretningsmenn, statsmenn og diplomater om alt fra vestlig medias unyanserte blikk på Midtøsten til Gaza, Hamas, Israel, ISIS og forfølgelsene mot de arabiske kristne. Alt dette presenteres i levende bilder fra Midtøstens vakre og mangfoldige landskap. TV Visjon Norge Tirsdag 18:30, torsdag 12:30 og lørdag 14:00 (på kanal 51 på RiksTV) eller se den her på YOUTUBE.
Hanne Nabintu Herland on Media War and Western Propaganda (SUBTITLES)
Duration: 2:20
2015-01-17
Hanne Nabintu Herland speaks about how the News are not accurate News anymore. You cannot trust that what you read or watch on the TV News is correct, but must examine further on your own. The Western Media is too coloured by the political and ideological war of information in such a way the News presented just manufactures politically correct consent. Often vital pieces of information are omitted, making the News to a large degree Western Propaganda instead of balanced, unbiased and objective reporting. TV Visjon, 2014
 2019   2018   2017   2016   >2015   2014   2013   2012   2011   2010