dkdox.tv

Del din historie – redaktion@dkdox.tv - Share your story – redaktion@dkdox.tv
Herland Report TV: "Helserisikoen ved mobilbruk og elektromagnetisk stråling burde vært diskutert mye mer," sier samfunnsviter, pensjonert forsker og rådgiver hos Telenor og universitetslektor ved NTNU, Einar Flydal. SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

"Det er slett ikke slik myndighetene våre sier at det ikke er påvist funn som viser koblingen mellom elektromagnetisk stråling og kreft. Det sier myndighetene og Strålevernet ganske enkelt fordi de ikke selv undersøker farene. De henter sine kunnskaper fra noen utvalg som er så skjeve som Titanic. Ganske enkelt."

"Det var da jeg jobbet mange år i Telenor, også som rådgiver i konsernstadiet at jeg begynte å oppdage at det var et eller annet som ikke helt stemte når det gjaldt hvordan helserisikoen fremstilles ved elektromagnetisk stråling generelt, men først og fremst mikrobølgestråling, altså slik vi bruker til moderne massekommunikasjon."

"En WHO rapport som ble offentliggjort internasjonalt, gjaldt temaet «Sannsynligheten for kreft knyttet til det å bruke mobiltelefoner». Man fant ingenting, mente en del av forskerne, men andre mente at her fant man absolutt noe. Det var en stor internasjonal sak. Jeg begynte å grave litt i den og så at det man hadde publisert som lå bak konklusjonen om at man ikke fant noe kobling mellom mobil og kreft, hadde det blitt gjort en oppsummering slik at man hvisket ut de store funnene. Og slik valgte man å publisere det."

"Et halvt år senere publiserte man dataene som lå bak og da kunne enhver som satte seg inn i dette se at det var en klar og tydelig sammenheng. Funnet var altså blitt hvisket ut. Denne store rapporten ble brukt for det den var verdt, til nettopp å hevde at det ikke fantes noen konsekvenser."

"Da ble jeg veldig nysgjerrig og både det og andre ting gjorde at jeg fant ut at jeg skulle gå av med førtidspensjon da jeg var 62. Dermed hadde jeg fått en gavepakke hvor jeg kunne begynne å grave meg ned i årene som kom inn i dette temaet. Det gjorde jeg."

The Herland Report nyhetssiden og Herland Report TV (HTV) når millioner årlig og tar tverrpolitisk opp tema knyttet til utenrikspolitikk, kultur, religion, Midtøsten og et Europa i forfall sett fra et annerledes perspektiv, fritt for politisk korrekthet.

Vi har stor tro på et samfunn som tillater ytringsfrihet og arbeider i et vidtrekkende internasjonalt nettverk og leverer nasjonale og internasjonale artikler og intervjuer med ledende fritenkere, intellektuelle, forfattere, aktivister og andre.

The Herland Report ser den tradisjonelle Høyre-Vestre aksen som utdatert fra 1990-tallet, da den har mistet sin evne til å kategorisere virkeligheten og de politiske drivkrefter i Vesten. Verden er pluralistisk og enhver sak bør betraktes fra flere sider for å oppnå målet: Økt kunnskap og bedre beslutningsgrunnlag for egne oppfatninger.

Grunnlegger av The Herland Report er religionshistoriker, forfatter og TV produsent, Hanne Nabintu Herland, som er kjent fra media som en fryktløs kritiker av politisk-korrekthet.

Hun hevder at våre demokratier er tatt over av en ekstrem-liberal elite, både på Høyre- og Venstresiden, som ikke lenger lytter til folket. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og nå i Midtøsten. Hun har reist mye over hele verden og snakker en rekke språk.

Clothes: Farmhouse Design, Oslo.
TWITTER: https://twitter.com/HanneNabintuHer

ALSO FOLLOW THE NEWS SITE and pick up articles from leading intellectuals, authors and activists: http://www.theherlandreport.com

Publiceret: 2019-03-11


Andre programmer i Herland Report:


The shocking facts on Ukraine - Bjorn Nistad, Herland Report TV
Duration: 25:05
2019-03-15
Herland Report TV: "The aim of US politics was to create chaos in Ukraine, in order to weaken Russia as its geopolitical adversary. American politicians knew exactly what they were doing, that it would lead to a forceful civil war," says President and Founder of the Independent Russian Information Center in Oslo, Dr. Bjørn Ditlef Nistad. SUBSCRIBE to the Herland Report TV: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

"In order to understand Ukraine, it is important to know that Ukraine is not a natural state at all. Ukraine was created just a hundred years ago by Polish revolutionaries and Austrian-Hungarian secret services."
"In many ways, one may say that Lenin and Stalin were the creators of Ukraine, as the need to have a strong working class there was implemented. It is very strange that Ukrainians hate Lenin, because they really should love him. It was he who created modern Ukraine."
Secular Extremism in Europe - Mohammed Usman Rana, Herland Report TV (HTV)
Duration: 26:17
2019-03-03
Herland Report TV (HTV): "Increasingly, we are seeing Liberals define secularism as atheism and neutrality as godlessness," says Dr. Mohammed Usman Rana, medical doctor, author and famous commentator in the media. His sharp analysis on Western secular extremism and advocacy for free speech and respect for religious plurality has made him an important Scandinavian intellectual to follow. SUBSCRIBE to the Herland Report TV: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

We discuss what happens when believers in God, who represent 80 % in Europe and US, are chronically looked down on by today's atheist elites.
The fall of Western Journalism - Woodley Auguste, Herland Report TV (HTV)
Duration: 22:05
2019-02-17
The Herland Report TV (HTV): "What we see in the mainstream media is that they fuel the divisiveness in America. They create a certain level of vitriol that takes place. It permeates throughout society where whatever marginalized group becomes castigated and viewed as they are the purveyors of the problems", says the founder of a U.S. based public relations and marketing consultancy, Woodley Auguste, featuring programs on the problems of racism and tribalism in America. FOLLOW The Herland Report TV: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

Woodley Auguste is a seasoned professional with over 15 years experience, an American PR guru who has publicized or overseen the marketing of numerous promotional campaigns including 12 New York Times bestsellers and the million copy best-selling books, The Harbinger and 23 Minutes In Hell.
Shocking truth about Trump and the Media (6/7) - Dr.Paul C. Roberts, Herland Report TV (HTV)
Duration: 23:29
2019-02-14
Herland Report TV (HTV): "Trump instantly fell under the attack of the liberal progressive left for being elected by, allegedly according to them, white heterosexual males who are woman haters, racist, sexist, gun loving nuts", says Dr. Paul Craig Roberts.

He is chairman of The Institute for Political Economy, former editor of Wall Street Journal and a well-known author of many books. He is awarded the Treasury Department’s Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.
USA is Empire Falling - Reginald Davis, Herland Report TV
Duration: 21:09
2019-02-08
The Herland Report TV (HTV): "Close to the end of the Roman Empire, you had a decline in morality, decline in values, an overreach of military installations, you had economic problems, you had a dependence on cheap Labour; you had division in the government and greed on top of that. When you parallell that to what is happening in America, it is very frightening," says Dr. Reginald Davis, professor at multiple universities, author, frequent radio guest and lecturer all over America, pastor of the historic First Baptist Church in Virginia. FOLLOW The Herland Report TV Channel: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

Dr. Davis states: "If we don’t get on another trajectory, we are going to experience the same thing as the Roman Empire. When you look at Wall Street, for instance, who made deals and put this country in a financial crisis, a housing crisis, and all of these executives, no one was held accountable for that. In fact, the government stepped in and assisted them but left Main Street holding the bank."
Libya: Life was better under Gaddafi - Linda Ulstein, Herland Report TV
Duration: 23:22
2019-02-05
Herland Report TV: "We do not hear the truth about what is really going on in Libya today. Since NATO attacked Libya in 2011, the situation has been really horrible," says says the President and Founder of the Norwegian Organization for Human Rights in Libya, Mme. Linda Ulstein Ait Arezki.

"We learn from the books about equality and freedom, but in reality we see totally the opposite in Libya. What is going on under the militia rule now is very inhumane. I really have no word to explain the horrors for regular people and the civilians."
The Aid Industry is a Drug - Dr Gerald Steinberg, Herland Report
Duration: 2:07
2019-02-04
An EXCLUSIVE SHORT from The Herland Report TV (HTV): "The West has to stop patronizing, stop being neo-imperialistic. Aid needs to be weighed very carefully because it is a form of a drug, it is an addiction. It reinforces very dimension of the problems, the negative imaging, the negative social processes," says Gerald Steinberg, political scientist, professor at Bar-Ilan University, founder and president of NGO Monitor, a think tank focusing critically on the politicization of non governmental organizations.

FOLLOW The Herland Report TV Channel: https://www.youtube.com/user/HanneNab...
Financial Crisis Looming (5/7) - Paul Craig Roberts, Herland Report TV
Duration: 17:28
2019-01-28
Herland Report TV (HTV): "How is it that when we have a debt crisis, we want to create more debt? The reason seems to be that the purpose of a Central Bank is to serve a handful of big banks, which they call "banks too big to fail," says Dr. Paul Craig Roberts. SUBSCRIBE to The Herland Report TV Channel: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

Dr. Roberts is chairman of The Institute for Political Economy, former editor of Wall Street Journal and a well-known author of many books. He is awarded the Treasury Department’s Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.
The need for politeness -- Reginald Davis, Herland Report TV
Duration: 21:28
2019-01-18
The Herland Report TV (HTV): "When I grew up, there was this social etiquette you had to have, a respect for others. All this has gotten lost and we are worse off because of it," says Dr. Reginald Davis. FOLLOW The Herland Report TV Channel: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

Dr. Davis is a professor at multiple universities, author, frequent radio guest and lecturer all over America, pastor of the historic First Baptist Church in Virginia. We are pleased to introduce new programs with Dr. Davis on a variety of subjects.
Atrocities in Norway Child Protection - Einar Salvesen, Herland Report TV
Duration: 27:03
2019-01-15
The Herland Report TV (HTV): "The massive international criticism against the Norwegian Child Protective Services (CPS) is met with a remarkable silence by the Norwegian government. There seems to be little will to look into the matter. This may be one of the biggest scandals of our time, with countless outcries by families who have experienced atrocities at the hand of the Norwegian CPS, cited in both the Norwegian and international media outlets, yet met by complete denial of the Norwegian authorities.

SUBSCRIBE: https://www.youtube.com/user/HanneNab...
Hatred of the White Hetero Male (4/7)- Dr. Paul Craig Roberts, Herland Report TV
Duration: 13:04
2019-01-15
Herland Report TV (HTV): "What happened in the US was the liberal-Left wing class ceased to represent the working class against the capitalist exploit employer. They created a new victim group and a new exploiter: the white heterosexual male", says Dr. Paul Craig Roberts. SUBSCRIBE to The Herland Report TV Channel: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

Dr. Roberts is chairman of The Institute for Political Economy, former editor of Wall Street Journal and a well-known author of many books. He is awarded the Treasury Department’s Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.
White hetero males are defenseless - Dr. Paul Craig Roberts, Herland Report TV (HTV)
Duration: 2:08
2019-01-11
An EXCLUSIVE SHORT for Herland Report TV (HTV): "The new victim group are white, heterosexual males who are defenseless, they are not protected by quotas, prohibitions against hate speech or hate crimes," says Dr. Paul Craig Roberts, who is chairman of The Institute for Political Economy, former editor of Wall Street Journal and a well-known author of many books. He is awarded the Treasury Department’s Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.

SUBSCRIBE to The Herland Report TV Channel: https://www.youtube.com/user/HanneNab...
Shutdown of Free Speech - Paul C. Roberts, Herland Report TV (HTV)
Duration: 2:25
2019-01-11
An EXCLUSIVE SHORT for The Herland Report TV (HTV): Liberal progressivism is by many viewed as a totalitarian movement in the West that shuts down free speech and the respect for diversity.
People like Dr. Noam Chomsky and Dr. Paul Craig Roberts are still able to speak freely and Roberts explain why.

We speak with Dr. Paul Craig Roberts, who is chairman of The Institute for Political Economy, former editor of Wall Street Journal and a well-known author of many books. He is awarded the Treasury Department’s Meritorious Service Award for “his outstanding contributions to the formulation of United States economic policy.
The Herland Report Promo
Duration: 0:23
2019-01-06
The Herland Report is a Scandinavian news site and TV channel on YouTube, reaching millions yearly, presenting leading intellectuals' view on foreign policy, current affairs, religion, the Middle East, Western decadence - free from the censoring political correctness that now permeate Western media and its political propaganda. SUBSCRIBE HERE: https://www.youtube.com/user/HanneNab...

The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
We regularly feature a variety of opinion and analysis from a number of commentators from across the political spectrum.
 >2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010