Skattebedragets hemmeligheder

Kategori: Update

Udgivelsesdato: 14. december 2017

Længde: 00:31:40

Borgerne plyndres systematisk af SKAT

Giver systematisk skatteinddrivelse stadig mening i dagens Danmark - og hvor meget har det danske folk fået igen, for de mange kroner der er blevet betalt til systemet igennem årene? Morten Kok har besøg i studiet af Carl Henrik Rørbeck, ekspert økonomisk kriminalitet og forfatter til bogen "Snydt".

Betaler danskerne virkelig seks gange så meget i skat som for 40 år siden? Truer mængden af offentligt ansatte, og en akademisk uddannet befolkning landet, og bliver grundloven brudt?

Carl Henrik har arbejdet mange år på at sætte sig ind i hvad resultatet af det stigende skattebidrag, igennem de sidste 40 år, har været - og hvilken vej som førte dertil.

De omtalte paragraffer ses her: nederst.

§ 72

Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

§ 75

Stk. 1.

Til fremme af almenvellet bør det tilstræbes, at enhver arbejdsduelig borger har mulighed for at arbejde på vilkår, der betrygger hans tilværelse.

Stk. 2.

Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.

&

Abonner/subscribe gratis på youtube-kanalen her:

Støt:

Værter

Morten Kok
Morten Kok

Journalist/vært

Medvirkende