subscribestar Facebook gofundme twitter telegram søg
Del din historie – redaktion@dkdox.tv - Share your story – redaktion@dkdox.tv

Refund Heroes' hjælpere

I denne udsendelse kommer vi tættere på Café Pant. Festivalens "refund-heroes", som de benævnes i det sociale iværksætteri, og deres mulighed for at tage sig tid til en velfortjent pause. Med adskellige sagkyndige, og masser af god energi. Fokusset på medmenneskelighed er i top. De frivillige løfter dermed, i ledtog med deres personlige og professionelle indsigter og ekspertiser, de som har brug det.

Giver en positiv modtagelse et positivt afkast?

At samle pant, uanset den samlede totale (mulige) indtægt, kan før have været et mindre tabu, men takket være indsatsen fra Café Pant, lader det til at have vendt.

Hør bl.a. Anne Marie, og en retskyndig jurastuderende fra retshjælpen "Rusk", fortælle om hvad de oplever når de hjælper, og om hvad de andre gæster på festivalen har at berette om Roskilde Festivalens - "refund-heroes".

&

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Støt:

Genre: Update


Publiceret: 2018-07-06


Andre programmer i Update:


Dugin: Sanctioned for my words
Dugin: Sanctioned for my words
Duration: 4:04
2018-12-12

Detained visiting Mount Athos in Greece

Russian philosopher and political analyst, Aleksandr Dugin, comments on being placed on the US sanctions list for distorted statements out of context.

During a visit to Greece, on May 17, 2016, he was briefly detained by border guards, but was subsequently allowed entry to visit Mount Athos - a holy in the Orthodox religion. The EU has not imposed sanctions against Aleksandr Dugin.

Dansk

Den russiske filosof og politiske analytiker, Aleksandr Dugin, kommenterer på at han er sat på den amerikanske sanktionsliste på grund af udtalelser, taget ud af kontekst og fordrejet.

Under et besøg til Grækenland blev han den 17. maj 2016 kortvarigt tilbageholdt af grænsevagter, men blev efterfølgende tilladt indrejse for at besøge det bjerget Athos, der er helligt i den ortodokse kirke. EU har ikke indført sanktioner mod Aleksandr Dugin.

Interview recorded December 2017

Watch also

Part 1: Who is Aleksandr Dugin

Part 2: Borders of the Russian World

Part 3: Sanctioned for my Words

Part 4: Rusland var forpligtet til at reagere

 
Misinformation, Propaganda & Fake News
Misinformation, Propaganda & Fake News
Duration: 13:29
2018-12-06

A Danish Perspective

dkdox.tv talte med gæster om holdninger og forventninger, da Udenrigsministeriet, Den Amerikanske Ambassade og Mandag Morgen holdt symposium om misinformation, propaganda og fake news. Selve arrangementet var kun for inviterede.

I september fremlagde Regeringen et lovforslag, der kriminaliserer lovlige ytringer under spionageparagraffen, hvis Staten anser dem som russisk propaganda, og i december fremlagde Forsvarets Efterretningstjeneste sin årlige risikovurdering, denne gang med særligt fokus på truslen fra ”russiske påvirkningskampagner”. Emnet var således også på dagsorden den 30. november i Udenrigsministeriet for de udvalgte gæster, og da det ikke inkluderede dkdox.tv, stod vi i stedet tidligt op for at tale med gæster og oplægsholdere. Vi talte med:

- Michael Bang Petersen, professor, Statskundskab, Aarhus Universitetet

- Andreas Hjort Frederiksen, direktør, Tænketanken Mandag Morgen

- Kim Christian Schrøder, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC

- Lise Agerley, Kommunikationsdirektør, Region Hovedstaden, Charlottenlund

- Martin Ruby, Head of public policy for Benelux & Norden, Facebook

- Thomas Falbe, nyhedschef, DR Udland

- Karen Bro, chefredaktør, Ekstra Bladet.

Arrangementet blev åbnet med oplæg fra chefredaktør for den statslige fakta kontrollant TjekDet, Lisbeth Knudsen, udenrigsminister, Anders Samuelsen og den amerikanske ambassadør, Carla Sands. Derudover var der indlæg fra topchefer i såvel Google som Facebook, ligesom EU’s konkurrence kommissær, Margrethe Vestager deltog via video. Senere holdt forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen oplæg i et spor om ”statssponsoreret misinformation og sikkerhedspolitik” i panel med den britiske propagandachef, Andy Pryce.

Pressen selv var godt repræsenteret, både som moderatorer, oplægsholdere og paneldeltagere. Eksempelvis Journalistforbundets formand, Lars Werge, Berlingskes debatredaktør, Pierre Collignon, Berlingskes udenrigsredaktør, Ida Ebbensgaard, DR Udlands nyhedschef, Thomas Falbe, nyhedsvært Erkan Özden og chefredaktør for Altinget, Jakob Nielsen.

Ingen af disse medier har dog selv dækket begivenheden.

e mere dkdox.tv på:

&

Abonner/subscribe gratis på youtube-kanalen her:

http://www.youtube.com/channel/UC03g0...

Støt:
Dugin: Borders of the Russian World
Dugin: Borders of the Russian World
Duration: 8:45
2018-12-05

A cultural concept and a living thing

(dansk nedenfor)

Aleksandr Dugin is said to be the head of the Russian world ("Russkiy Mir") and he is asked about where the borders are, in relations to Ukraine. For him, it is not a matter of Russian territory, it is a cultural concept.

Is the Russian world ("Russkiy Mir") in a revolutionary attempt to recreate or expand the Russian borders to the old Soviet Union or the "Russian Empire"? In Western media it has been claimed so several times, but the man who is credited as being the brain behind the idea denies it. Jesper Larsen, journalist of dkdox.tv, interviewed the Russian philosopher and political analyst, Alexandr Dugin, in Moscow.

The cultural concept Aleksandr Dugin mentions, he believes, is incompatible with the Westphalian borders established at the end of the Third World War in 1648. A war that resulted in, among other things, national sovereignty over nationally owned borders.

He also believes that we should see the border as a living thing, adding that if we try to draw a border line through Ukraine, or incorporate parts of Eastern Europe into Western civilization, it is an act of violence.

Et kulturet koncept og et levende væsen

Aleksandr Dugin siges at være hovedmanden bag den russiske verden ("Russkiy Mir") og han spørges om hvor grænserne går til, i forhold til Ukraine. For ham er det ikke et spørgsmål om russisk territorium, men et kulturelt koncept.

Aleksandr Dugin siges at være hovedmanden bag den russiske verden ("Russkiy Mir") og han spørges om hvor grænserne går til, i forhold til Ukraine. For ham er det ikke et spørgsmål om russisk territorium, men et kulturelt koncept.

Det kulturelle koncept Aleksandr Dugin omtaler, mener han er inkompatibelt med de vestfalske grænser, som blev etableret ved Trediveårskrigens afslutning i 1648. En krig som resulterede i bl.a. nationalstaters suverænitet over egne grænser.

Han mener desuden, at vi skal se grænsen som et levende område, og tilføjer, at hvis vi forsøger at drage en grænselinje igennem Ukraine, eller indlemme dele af Østeuropa i den vestlige civilisation, er det en voldshandling.

Interview recorded December 2017

Watch also

Part 1: Who is Aleksandr Dugin

Part 2: Borders of the Russian World

Part 3: Sanctioned for my Words

Part 4: Rusland var forpligtet til at reagere

 
Erstatning til ulovligt behandlede borgere
Erstatning til ulovligt behandlede borgere
Duration: 11:34
2018-11-26

Byrådsmedlem stifter forening for retssikkerhed

Borgere på kontanthjælp kan have ret til bedre behandling, end de får i dag - nogle af dem kan endda have ret til erstatning. Ulf Baldrian Kudsk Harbo, byrådsmedlem i Norddjurs Kommune, stiftede en forening for at hjælpe, og har allerede sager landet over.

Ulovlig behandling af syge borgere, eller personer, som på anden vis er placeret på statslig overførselsindkomst, må aldrig nogensinde blive normalt i Danmark. Ulf Baldrian Kudsk Harbo, byrådsmedlem i Norddjurs Kommune, har stiftet ”ForRetssikkerhed – foreningen for erstatning til syge på kontakthjælp” for at gøre op med de udfordringer i systemet han har bemærket, hos bl.a. genstridige fagforeninger. I sin kamp for retssikkerhed efterlyser han, at danskerne i langt højere grad som samfund, men også hver især, sætter mere fokus på begreber som frihed, lighed og solidaritet igen.

Er næstekærligheden forsvundet i Danmark? Hvornår begyndte diskursen omkring de som har det svært, eller på anden vis er anderledes – og hvor længe skal det blive ved i et land, der engang kunne tilbyde velstand og velfærd til alle dets indbyggere?

Ulf Harbo understreger at stiftelsen af foreningen ”ForRetssikkerhed – foreningen for erstatning til syge på kontakthjælp”, intet har med hans aktivitet v. Enhedslisten at gøre.
Kuppet af Danmarks elnet
Kuppet af Danmarks elnet
Duration: 18:24
2018-11-13

Dong Energy solgt til halvpris

Da Goldman Sachs forhandlede sig ind på det Danmarks elnet i 2014, stod mange danskere efterladt måbende. Banken som indrømmede at have manipuleret aktiemarkedet, med kollapset i 2008 til følge, havde pludselig fået veto-ret og 19% af aktierne i DONG Energy A/S, for en pris der var langt under markedsværdien.

Inden DONG Energy A/S solgte aktier fra til en af de ansvarlige parter for finanskrisen, havde det været under overvejelse at privatisere længe, bl.a. var det blevet forsøgt at børsnotere selskabet. Der manglede kapital. Hvorfor valgte regeringen ikke at skride ind? Var der nogen god grund til at sælge DONG Energy A/S til underpris – også endda til en investeringsbank hvis troværdighed var tvivlsom?

Carl Henrik Rørbeck mener at enhver børsekspert ville kunne se, at aktierne var mindst det dobbelte værd på daværende tidspunkt. Han bl.a. kræver derfor en strafferetslig undersøgelse. Efter hans mening står danskerne, mere eller mindre, magtesløse overfor politikerne, i en sag hvor en uvildig undersøgelse endnu er meget usandsynlig. Eksempelvis skulle Rigsrevisionen have udtalt, at der ikke var noget galt med handlen, men som Carl Henrik Rørbeck pointerer, så er den politisk valgt. Han pointerer desuden, at en række danske købere stod i kø for at byde ind, hvis man ikke kunne have fundet politisk enighed om hvor pengene skulle have kommet fra.

Goldman Sachs indrømmer svindel: http://fortune.com/2016/04/11/goldman-sachs-doj-settlement/

http://www.dkdox.tv & 

Støt: 
Who is Aleksandr Dugin
Who is Aleksandr Dugin
Duration: 8:20
2018-10-17

"I am against national statehood"
(Danish & English subtitles available).

During this first episode of "An interview with Aleksandr Dugin", Jesper Larsen, journalist at dkdox.tv, questions the Russian philosopher and political analyst in Moscow, to figure out: Who is Aleksandr Dugin?

Western media has portrayed him as a nationalist, however, he states that he is against national statehood. The person of Aleksandr Dugin has been pictured in Danish mainstream media, such as Jyllandsposten and Berlingske, referring to him as a nationalist, or even an ultranationalist.

He claims that his name and his writings, has been used to demonize Russian relations for geopolitical reasons.

Further more, he encourages Western-civilizations to stay out of the affairs of non-Western civilizations.

Interview recorded December 2017

Watch also

Part 1: Who is Aleksandr Dugin

Part 2: Borders of the Russian World

Part 3: Sanctioned for my Words

Part 4: Rusland var forpligtet til at reagere

 
Danmarks rolle i besættelsen
Danmarks rolle i besættelsen
Duration: 20:46
2018-10-16

En planlagt kapitulation

Et angreb d. 9. april 1940 førte officielt til Tysklands besættelse af Danmark, som led i deres togt mod Norge. Tyskerne angreb både fra land, til søs og fra luften. Ifølge Carl Henrik Rørbeck, specialist i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator, har vi dog ikke fået hele sandheden om besættelsen og kapitulationen.

Igennem dette interview med Morten Kok, vært på Update, løfter han sløret for interessekonflikter, tvetydigt samarbejde og mulige ændrede tyske operationsplaner. Han mener desuden at kunne bevise, at Danmarks kapitulering var unødvendig. Havde Danmark ikke overgivet sig, havde Tyskland kun haft interesse i Skagerak, og dermed ”kun” Jylland.

Hvorfor kæmpede Danmark ikke tilbage? Hvorfor valgte man at undlade at destruere Aalborg Flyplads, så tyskerne ikke kunne bruge den? Flyvepladsen skulle senere vise sig at få uvurderlig strategisk betydning for tyskerne, og deres felttog i Norge. Den blev senere, af de allierede, bombet af en flyvende eskadrille fra RAF (Royal Air Force) 82.

Blev der produceret militært isenkram for tyskerne på dansk jord? Hvorfor blev B&W på Christianshavn bombet?
Inspirationsdag 2018
Inspirationsdag 2018
Duration: 7:58
2018-10-15

Alternativ behandling

Mange forskellige alternative behandlere havde stand hos Inspirationscenter Maribo på dagen hvor dkdox.tv var forbi. Her iblandt var de interviewede repræsenteret af henholdsvis farveterapi, lydterapi og meditation i bevægelse (Qi-Gong).

Mogens Høffer fortæller om hvordan farver kan bidrage til en bedre hverdag med højere energiniveau. Hvilken indflydelse har det på os, hvis man klæder sig i sort f.eks.? Kirsten Frøslev behandler med lydterapi, og har taget sine syngeskåle/klangskåle med, som hun forklarer ud fra. Består menneskets krop af hovedsageligt frekvenser, og hvordan kan lyd påvirke kroppen som helhed? Qi-Gong, fremført af Pia Bilsted, er en meditationsform som har til formål at øge mental og fysisk styrke. En ”body-mind-spirit” praksis.

Centeret ligger på Lolland Falster i Hunseby – lidt udenfor Sakskøbing og Maribo.

&

Abonner/subscribe gratis på youtube-kanalen her:

Støt:
Grænseløs grammatik
Grænseløs grammatik
Duration: 3:54
2018-10-10

Esperanto - et sprog uden hjemstavn

I 1887 udgav en øjenlæge fra Warszawa, en bog med grammatik, ordlister og eksempler på et nyt sprog. Ludwik Lejzer Zamenhof udgav bogen under et alias (Doktoro Esperanto) - og deraf oprinder navnet på sproget uden hjemstavn.

Zamenhof udarbejdede sproget i håb om at mindske misforståelse blandt mennesker i verden. I modsætning til sagnet om Babelstårnet fra Det Gamle Testamente, hvor alle talte samme sprog, var det ikke hensigten han havde. Derimod skulle det være menneskers andetsprog, og tjene dem som et hjælpesprog, i målet mod at forhindre internationale kriser. Det var netop manglen på gensidig forståelse som var årsagen til konflikter på tværs af grænserne - væbnede som uvæbnede, efter hans mening.

Esperanto anses af mange for at være det mest simple sprog i verden. Nogle mener esperanto er diskriminerende mod andre sprog, end de indoeuropæiske, da det er udfra dem esperanto oprinder. Dets brugeres niveau varierer meget, men det anslås at ca. 2 millioner mennesker kan tale det på verdensplan.

Vil et fælles andetsprog kunne bidrage til at mægle i konflikter, inden de eskalerer og bliver sværere at debattere?

Rasmus Høyrup Jensen, frivillig i Dansk Esperanto Ungdomsafdeling, blev interviewet af Morten Kok, vært på Update.
Novichok og GRU spionerne
Novichok og GRU spionerne
Duration: 15:17
2018-10-06

Stod Rusland bag angrebet på familien Skripal?

Jesper Larsen, vært på Update, har med Carl Henrik Rørbeck, politisk kommentator og specialist i økonomisk kriminalitet, en snak om hændelsen i Salisbury, England, d. 4 marts 2018, der blev kendt som "Skripal-sagen".

Ordet "Novichok" er russisk (Новичо́к), og betyder, ifølge Wikipedia.org, enten nybegynder eller begynder. Det lægger derudover også navn til en serie af nervegas, som eftersigende skulle have forgiftet familien Skripal. Udover Sergei og hans datter, Yulia Skripal, blev også en udsendt fra det engelske politi indlagt, efter at have besøgt huset, hvor de to skulle have opholdt sig.

Nogle taler om mirakuløse hospitalsophold, mens andre undrer sig over hvordan tre mennesker kunne komme sig, efter at have været udsat for en af verdens mest dødelige giftgasser? Hvor lang tid tager det at fastslå, hvilken giftgas der er tale om? Er det sket før at Novichok efterlader overlevende?

Rusland er afvisende overfor mulige tilhørsforhold i sagen, og har bedt om at få fremlagt ethvert tilgængeligt bevis for deres medvirken.

Hvad skete der egentlig d. 4 marts 2018 i familien Skripals hjem, og kunne nogen drage fordel af det?
Regeringens efterår
Regeringens efterår
Duration: 3:01
2018-10-02

På en blæsende og regnfuld dag, tog dkdox.tv til Folketingets åbning tirsdag d. 2 oktober 2018.

Fremmødte borgere gav, på trods af vejret, deres mening til kende. Både gennem demonstration, men også via interviews med dkdox.tv, var utilfredsheden med politikernes beslutninger var til at spore.

Bestemte budskaber blev formidlet - særligt vedrørende blokpolitik, og om hvor vidt man bør afgive sin stemme.

Børnerettighedsforkæmperen Per Rye Dannerfjord, som også er frivillig bisidder, gav bl.a. et interview. Han endte med at sidde varetægtsfængslet i fire måneder, for udtalelser i en video. Her han gav sin mening om involverede personer, der behandlede unge og børns sager i systemet. Nogle kan, efter hans udsagn, have ført til selvmord blandt klienterne. Han mener desuden at retssikkerheden kan have været tilsidesat.

dkdox.tv talte også med Morten Wilder og Per Knutson.
En snak med Nelson Can
En snak med Nelson Can
Duration: 3:13
2018-09-16

Et band der startede med ikke at kunne noget som helst

Morten Kok, vært på Update, fik en snak med pigerne fra Nelson Can, om hvad det vil sige at være i rampelyset i en tid hvor det meste gerne skal gå hurtigere, og hvor stress er en folkesygdom.

Musikgruppen "Nelson Can" er en rocktrio dannet af: Signe SigneSigne, Selina Gin og Maria Juntunen. De tre formåede at crowdfunde sig til betalingen af deres debutalbum ”Now Is Your Time To Deliver”, som siden hen blev rost i medierne, efter forudgående succes på det nu nedlagte bandbase.dk.

Hør de tre fortælle om hvad der driver værket bag ”Nelson Can”, om at følge deres drømme og om ikke at give op:

”Det værste der kan ske, er at det går galt” - Selena Gin.
Fra nyuddannet journalist til chefredaktør
Fra nyuddannet journalist til chefredaktør
Duration: 3:59
2018-09-14

Tommy Hansen om sin Cavling-nominering

I denne udgave af Update interviewer Janne Vindskorp Nielsen, tidligere chefredaktør v. Free21, Tommy Hansen (www.Free21.org).

Som journalist hos Morsø Folkeblad udarbejdede Tommy Hansen en artikel, om hvad der lod til at være korrupte formænd og bankdirektører. Sagen viste sig hurtigt at have dybe rødder, og gav anledning til hel serie på 35 artikler. For indsatsen blev han nomineret til Cavling-prisen. Han fortæller bl.a. i interviewet om spionagelignende tilstande i forbindelse med hans research, som også omfattede kontakt med den tids whistleblowers.

Det blev sidste gang dkdox.tv havde æren af at samarbejde med Tommy Hansen, da han gik bort d. 18 august 2018.
Græsrodsbevægelserne bør føre an
Græsrodsbevægelserne bør føre an
Duration: 4:21
2018-08-24

Fællesspisning og fri leg hos Absalon

I forbindelse med dkdox.tv’s deltagelse på Roskilde Festival 2018 interviewede Morten Kok, vært på Update, Lennart Lajboschitz - manden bag ”Absalon” på Sønder Boulevard i København. Lagde man vejen forbi ”Absalon”, i forbindelse med Roskilde Festival 2018, fandt man et frirum hvor det var muligt at deltage i fællesspisning. Derudover var der plads til fri leg; bordtennis, brætspil, yoga, dans m.m.

Grundlæggeren, Lennart Lajboschitz, vidste oprindeligt ikke hvad den, dengang, nedlagte kirke skulle bruges til. Med det som drivkraft, gik han og hans folk i tænkeboks, og iværksatte kort efter et projekt, hvor fællesspisning og anden form for menneskeligt samvær blev sat højest på dagsordenen.

”Absalon” blev til som et resultat af Københavns Kommunes salg af fem folkekirker. I efteråret 2014 skiftede Absalon Kirken hænder - og banede vejen for hvad Lennart, i et interview med Politiken, dengang kaldte et ”folkehus”. Ifølge ham er der behov for at græsrodsbevægelserne i disse tider i højere grad gør sig positivt bemærkede og gældende, i stedet for at øge politisering og centralisering i Danmark.

Projektet deler navn med Absalon (f. 1128 – d. 1201), indflydelsesrig biskop og ærkebiskop i Danmark.
Den sociale ulighed vokser
Den sociale ulighed vokser
Duration: 4:26
2018-08-20

Er beskatning af arbejdsfrie indtægter en løsning?

Morten Kok, vært på Update, interviewede på Roskilde Festival 2018, Maja Andersen fra Mellemfolkeligt Samvirke.

Ifølge hende er den sociale ulighed stadig stødt stigende.

Maja Andersen er kampagne rådgiver hos foreningen Mellemfolkeligt Samvirke, som er holdningspartner med Roskilde Festival under temaet ”Equality” (red: lighed).

På Roskilde Festivalen ses uligheden tydeligt i form af pantsamlere – nogle af dem forlader deres hjemland for at deltage i det knapt så profitable oprydningsarbejde.

Ifølge Maja Andersen er det lagt pres på, som muligt led i en politisk strategi, for at mindske mængden af sociale ydelser til samfundets udsatte. Kombineres det med løndumping i forskellige samfundslag, så kan social ulighed ikke undgås, mener hun.

Maja Andersen fortæller desuden at 1% af verdensbefolkningen har mere til rådighed, økonomisk, end resten af de 99% har tilsammen. Altså råder de over 50% af midlerne.

Mellemfolkeligt Samvirke arbejder, verden over, for at hjælpe og støtte de økonomisk svageste, bl.a. ved at samarbejde med, og være en del af, Action Aid.

Er det på tide at kigge nærmere på de enorme pengesummer man har fundet skattely de seneste par år? Hvad bliver der af de sager, og hvor ender pengene til sidst?
Graffiti mellem koncerterne
Graffiti mellem koncerterne
Duration: 4:38
2018-08-07

Gadens kunst på Roskilde Festival 2018

Roskilde Festival bød, traditionen tro, andre kunstneriske indslag velkomne, og lod man sig inspirere af tilbuddet, var det muligt at teste sine evner indenfor en af gadens kunster - graffiti. Udover det tilbud, var det på camping- og festivalpladsen muligt for festivalgængerne, at finde andre tiltag udover workshoppen, bl.a. forskellige talks.

I følgende udsendelse satte dkdox.tv, foranledt af Update-vært Morten Kok, fokus på graffiti-malerne udgjort af bl.a. Stine Hviid og Aiko. Sidstnævnte, Aiko, er, i nogle kredse, en famøs kunster med masser af erfaring. Hvad får dem til at vende tilbage? Alt fra voksne og ældre, deltog i workshoppen - er Roskilde Festival mere end bare en festival? Et helt fællesskab?
Retssystemet er plumråddent
Retssystemet er plumråddent
Duration: 19:59
2018-08-06

Er vores retssikkerhed en illusion?

Update handler denne gang om det danske system - og det er plumråddent, ifølge Carl Henrik Rørbeck. I studiet hos værten, Morten Kok, forklarer gæsten hvordan han mener at tiltroen til retssikkerheden er aftaget med tiden, særligt indenfor erhvervslivet. Nærmere bestemt, så mener gæsten, at erhvervslivet i Danmark næsten er holdt op med at benytte sig af retssystemet.

I løbet af interviewet, tales bl.a. der om konkrete eksempler på hvad der kan og har kunnet ligge til grunde for korruption. Både nu, og før tiden, mener Carl Henrik Rørbeck at man har kunnet finde regler og sager i systemet, som han, med sin indsigt og ekspertise, finder mistænkelige.

Carl Henrik Rørbeck har særligt gjort sig i civilretslige sager, og giver i bl.a. definitionen på retssikkerhed. Hvem var Bøje Nielsen? Er der højesteretsdommere med interessekonflikter på arbejde?

Find dkdox.tv på:

http://www.facebook.com/dkdoxtv/

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

http://www.gofundme.com/support-dkdoxtv eller bliv medlem af Klub Doxy – støtteforeningen for dkdox.tv

Genre: Update
Kunstig intelligens og plantede historier
Kunstig intelligens og plantede historier
Duration: 5:11
2018-08-04

Det handler om etik når robotterne får magten

Morten Kok, vært på Update, og Carl Henrik Carl Henrik Rørbeck, politisk kommentator og specialist i økonomisk kriminalitet, traf på Folkemødet i Allinge 2018 Thomas Ploug - professor ved Institutet for Kommunikation og Psykologi, AAU.

De tre snakkede om kunstig intelligens og plantede historier i medierne – også kaldet fake news.

Kan fake news plantes ved hjælp af robotter? Hvilke fordele og ulemper kan der findes ved at introducere A.I. (artificial intelligence) til arbejdsmarkedet? Er der reel en chance for at kunstig intelligens kommer til at overtage 80% - 90% af de jobs vi kender af i dag?

Thomas Ploug har forsket i en række områder indenfor filosofi, herunder IT-etik, etik på internettet og medicinsketik.

Forfatteren til ”I, Robot” (Isaac Asimov), blev kendt for at nedfælde de tre love om robotter.

1. En robot må ikke gøre et menneske for træd, eller, ved ikke at gøre noget, lade et menneske komme til skade.

2. En robot skal adlyde ordrer givet af mennesker, så længe disse ikke er i konflikt med første lov.

3. En robot skal beskytte sin egen eksistens, så længe dette ikke er i konflikt med første eller anden lov.

Kommer den øgede maskinelle kraft til at gavne menneskeheden på længere sigt?

Se mere på:

www.dkdox.tv

Abonnér gratis på YouTube-kanalen:

Genre: Update
Bjarne Corydon ser ikke en privatiseringsbølge
Bjarne Corydon ser ikke en privatiseringsbølge
Duration: 6:36
2018-08-02

Danmark bruger over 50% af vores BNP på hinanden

Privatiseringen af DONG kan have resulteret i at prisen pr. kWh er steget betydeligt årene. Bjarne Corydon kan ikke se privatiseringsbølgen, og mener at Danmark har et velfungerende velfærdssamfund, hvor man tager sig af hinanden.

I et land med højt skattetryk, må man også forvente at der blive brugt en stor pengemængde på borgernes velbefindende, men elektricitet - en nødvendighed i den moderne verden - er ikke omkostningsfrit. Fra 1998 til 2016 er prisen på el angiveligt steget særligt meget - næsten 4,8 gange - for de danske forbrugere af elektricitet. Hvem er bedst tjent med høje priser?

Morten Kok, vært på Update, og Carl Henrik Rørbeck, politisk kommentator og specialist i økonomisk kriminalitet, mødte Bjarne Corydon, chefredaktør på Dagbladet Børsen, og interviewede ham i forbindelse med Folkemødet i Allinge 2018.

Han udtaler bl.a., at Danmark bruger 50% af sit bruttonationalprodukt (BNP) på sine borgere – er det noget der kan mærkes hos samfundets svageste for tiden?

Se dkdox.tv’s ”Demokratiets Fald? - Bilderberg er i byen” her:

http://dkdox.tv/videos/DemokratietsFaldBilderbergeribyen2ndedition

En produktion som blev til, i forbindelse med at den infamøse Bilderberg gruppe holdt møde på Marriot Hotel i København i 2014. Et møde Bjarne Corydon, ifølge Politiken, deltog i året før – i 2013 Hertfortshire, Storbritannien:

Se mere på:

www.dkdox.tv

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Genre: Update
Chefredaktør Poul Madsen om fake news
Chefredaktør Poul Madsen om fake news
Duration: 8:12
2018-07-29

Udtrykker at Ekstrabladet har brugt rigeligt tid på 9/11

Til Folkemødet på Bornholm 2018, mødte dkdox.tv, med Update-vært Morten Kok og politisk kommentator Carl Henrik Rørbeck, chefredaktøren for Ekstra Bladet - Poul Madsen. Han udtrykker at Ekstra Bladet har gravet rigeligt i historien om den skæbnesvangre dag for verdenssamfundet d. 11. september 2001.

Desuden mener han, at Danmark aldrig har haft færre flygtninge end på nuværende tidspunkt. Bliver den slags officielle tal manipuleret? Er der forskel på tilflyttere, klimaflygtninge, immigranter og folk der flygter fra resterne af deres hus og hjem?

Bringer de etablerede medier nyheder fake news på vegne af politikerne og deres spindoktorer, samt embedsmændene ansat i EU og alle andre med personlige interesserer i f.eks. væbnede konflikter? Er fake news blevet til nutidens propaganda?

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Genre: Update
Café Pant - et adfærdsoptimerende projekt
Café Pant - et adfærdsoptimerende projekt
Duration: 8:23
2018-07-23

I forbindelse med dette års udgave af Roskilde Festival, var dkdox.tv budt velkommen til at deltage i mediedækningen.

I udsendelsen om Café Pant, fortæller bl.a. fodterapeuten Anne Marie, og Victor fra retshjælpen ”Rusk”mere indgående om deres oplevelse af caféens gæster. Derudover er primus motor, social iværksætter og idémand, Peter Haugelund, i snak med dkdox.tv's udsendte Morten Kok, for at fortælle nærmere om projektet.

Generelt har Roskilde Festival havde mange positive tiltag for medmenneskelighed og med gratis nærende måltider og forskellige former for personlige pleje skilte Café Pant sig dog ud fra mængden.

Et fællesskab, både blandt besøgende og frivillige, var hurtigt etableret, og med det grundlag kunne festivalens ”refund-heroes” komme til kræfter igen.

Hør bl.a. fodterapeuten Anne Marie, og personlig rådgiver Victor fra retshjælpen ”Rusk” fortælle indgående om oplevelser i forbindelse med deres deltagelse.

Peter Haugelund driver til daglig "Det Runde Bord" i København, og hans tiltag for at hjælpe de som med rette kan anses for at være atypiske festivalgængere, lader til at have givet positivt afkast igen år. Ved at optimere og understøtte omtalen og behandlingen af pantsamlerne, synes de øvrige gæster at tage bedre imod dem som rydder op efter udskejelserne.

Førhen har der været en mindre vellidt tone, når det lettere tabubelagte emne (red: pantsamling) diskuteredes blandt festivalens øvrige deltagere, men med Café Pant, én mand og hans frivillige hjælpere, og en god portion tro på omsorg og kommunikation i øjenhøjde, er det lykkedes at løfte i flok.

Se mere på:

www.dkdox.tv

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Genre: Update
Gode Penge - lektor og forfatter taler ud
Gode Penge - lektor og forfatter taler ud
Duration: 14:48
2018-07-22
Til Folkemødet på Bornholm 2018, mødte dkdox.tv Ole Bjerg - lektor, filosof og forfatter til bogen ”Gode Penge”. Det blev til en snak og et interview med Morten Kok, vært på Update, om bl.a. hvad skabelsen af penge egentlig omfatter, og hvordan pengesystemet fungerer som vi kender det i dag. Var det danske folk, før i tiden, mindre begejstrede for at tale om hvad der nu efterhånden er almen viden når emnet er betalingsmidler? Det lader til, spørger man lektor og forfatter Ole Bjerg, at dagene hvor man anså den slags udsagn (ang. pengeskabelse) som konspirationsteoretiske er ovre. Penge skabes ud af ingenting, og sådan har det været længe - er det en løsning der fungerer for folket? Det lader til, spørger man lektor Ole Bjerg, at dagene hvor man anså den slags udsagn (ang. pengeskabelse) som konspirationsteoretiske er ovre. Spørgsmålet er nu – hvad skal danskerne gøre ved det? Hvad er næste skridt i processen? Skal samfundets valuta, og dermed betalingsmidler, digitaliseres? Hvad er ”e-kroner” og er det mon en acceptabel løsning for fremtiden? Kan vi forvente at samfundets midler bliver mere ligeligt distribueret i fremtiden, eller er det fortsat de få som fordeler? Hør Ole Bjerg fortælle om mulige løsninger, og se, eller gense, "Pengeskabelsen" - en produktion som kom til veje efter Morten Kok, sammen med tidligere den investmentbanker Mads Palsvig, besøgte Folkemødet på Bornholm i 2016, og for at høre hvad politikerne dengang havde at sige mht. det monetære system. Kopier følgende link til din browser: www.dkdox.tv/videos/PERSPEKTIV2016RasmusJarlovvsMadsPalsvig Find mere på: www.dkdox.tv Gode Penge er en del af det globale netværk International Movement for Monetary Reform. Genre: Update
Journalist Michael Jeppesen om Fake News
Journalist Michael Jeppesen om Fake News
Duration: 2:51
2018-07-11

I dette interview har Morten Kok en dialog med Michael Jeppesen på Folkemødet på Bornholm 2018. TV2 har rettet ind, da det i kølvandet på et interview, blev afsløret at deres indslag ikke holdt vand.

Morten Kok og Michael Jeppesen snakker derfor om hvor vidt TV2 bragte fake news tidligere på året, da informationer nu har peget på, at flere af de 11 kvinder, som stod frem i TV2 indslaget, rent faktisk talte dansk, på trods af at indslaget var blevet bragt på en sådan facon, at seeren blev efterladt med indtrykket af at de ikke talte dansk.

Havde man instrueret de interviewede i at agere på en bestemt måde?

For at finde ud af om de adspurgte talte dansk, havde man bedt dem række hånden op, hvis de gjorde det. Ingen rakte hånden op, og det blev til en tekst på TV2.dk som forlød at ”ikke en eneste kan dansk i somalisk kvindeforening” og ”ingen taler dansk”.

Videomaterialet blev offentliggjort d. 18. februar 2018. Radio24syv kom i kontakt med Anette Winther, dansklærer for kvinderne i den somaliske forening:

”Jeg kender klart to – den ene underviser jeg, og den anden har jeg talt meget med. De taler begge to dansk.”

Derudover udtalte, og fastholdte, jurastuderende Hasan Daher at flere af kvinderne kunne tale dansk. Han agerede som tolk under optagelserne.

Var det et bevidst forsøg på at fabrikere fake news til danskerne?

Se mere på:

www.dkdox.tv

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Genre: Update
Lars Løkke tvivler på tal fra OECD
Lars Løkke tvivler på tal fra OECD
Duration: 6:13
2018-07-01

Social ulighed i Danmark

Tal fra OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), påviser at Danmark er det tredje mest ulige land i verden. Statsminister Lars Løkke Rasmussen holder dog fast i at Danmark er mulighedernes land.

I tider hvor den finansielle stabilitet synes at være vendt tilbage, kan det være svært at tro statistiker fra OECD, som skulle påvise at Danmark er det tredje mest ulige land i verden. Det er ikke desto mindre virkeligheden for mange danskere at skulle vælge imellem f.eks. mad og medicin.

Folkemødet på Bornholm, giver græsrødder og "almindelige borgere" en chance for at blive hørt, samtidig med at der muligheder for en direkte dialog med samfundets valgte ledere, og, som så mange gange før, var Allinge omdannet til et træf for aspirerende ungdomspolitikere, etablerede folketingsmedlemmer og andre, mere eller mindre, mediekendte ansigter.

dkdox.tv's udsendte, Update-vært Morten Kok tog en dialog med statsminister Lars Løkke Rasmussen om den stigende sociale ulighed i Danmark. Der tages bl.a. udgangspunkt i denne artikel: "https://www.altinget.dk/artikel/oekonom-danmark-er-mere-oekonomisk-ulige-end-vi-tror"

Folkemødet på Allinge 2018 på Bornholm forløb desuden fredeligt og roligt - dog kontrolleret og dirigeret af et massivt politiopbud.

& http://www.facebook.com/dkdox.tv

Støt:
Holger K. Nielsen vil hæve pensionstillægget
Holger K. Nielsen vil hæve pensionstillægget
Duration: 9:39
2018-07-01

Holger K. Nielsen vil hæve pensionstillægget

Folkemødet 2018

Som så mange gange før, var Allinge By omdannet til et træf for aspirerende ungdomspolitikere, etablerede folketingsmedlemmer, og andre, mere eller mindre mediekendte ansigter.

For dkdox.tv, var ”Folkemødet på Bornholm 2018” særdeles vellykket. Kanalens udsendte formåede at dække den årlige politiske begivenhed fra flere vinkler. Det kulminerede alt sammen i produktioner, der kom i hus på tilfredsstillende vis.

"Folkemødet på Bornholm 2018" forløb fredelig og roligt - kontrolleret og dirigeret af et massivt politiopbud.

I dette interview, ser du Holger K. Nielsen blive interviewet af Morten Kok vedrørende pensionstillægget.

Samtlige produktioner er frit tilgængelige 24 timer i døgnet - året rundt, og uanset hvor end i verden du måtte befinde dig.

Har du et tip om en god historie? Send det til:

Se mere på:

www.dkdox.tv

www.facebook.com

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Genre: Update
”Det er værre end et fritidshjem”
”Det er værre end et fritidshjem”
Duration: 23:20
2018-05-29

I denne udgave af dkdox.tv Update er Bitten Vivi Jensen, frivillig bisidder og sagsbehandler, på besøg i studiet. Bitten har tidligere været ansat i Frederiksberg Kommune. Efter hun fik stigende indsigt i hvad der var, efter hendes udsagn, ulovligheder, måtte hun se sig nødsaget til at søge andre veje af forskellige årsager.

Idag bruger hun stadig sin energi på at kæmpe de svagestes sag – nu er det dog ulønnet. Gode gerninger er velundt, og Bitten modtager stor ros for sine aktiviteter. At give andre mennesker en bedre hverdag, finder hun, selvsagt, stor glæde i.

De absurde beretninger giver indblik i hvordan et samfund kan udvikle sig. Når det glemmes at tal og bogstaver på kommunens papirer repræsenterer levende mennesker med reelle udfordringer i deres hverdag på overførselsindkomst, kommer det først for alvor til at gå galt.

Historiernes ophav er, i interviewet, anonymiseret. Dette giver Bitten mulighed for at fortælle indgående om chokerende tilfælde og fejlslået sagsbehandling i dagens Danmark. Noget karakteriserer hun som værende ”værre end et fritidshjem”.

Se mere på:

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Støt:

www.gofundme.com → ”supportdkdox”

www.steemit.com/@dkdox

Genre: Update
Bedrageriske sammensværgelser
Bedrageriske sammensværgelser
Duration: 22:15
2018-05-23

Privatisering af offentlig virksomhed

I studiet har værten, Morten Kok, en specialist i økonomisk kriminalitet, Carl Henrik Rørbeck, på besøg. De to har en snak om privatiseringen af det danske samfund. Carl Henrik fortæller om, hvad han mener er konsekvenser og omkostninger af de beslutninger, som er blevet truffet igennem tiden i dansk politik med henblik på privatisering af offentlighed virksomhed.

Kan Danmark og USA sammenlignes til en sådan grad at vi bør føre samme former for politik?

Mogens Lykketoft var en af de daværende politikere, som talte for privatiseringen af f.eks. Københavns Lufthavne i Kastrup. En ligegyldig handling efter manges mening, grundet manglen på konkurrence dertil. Mogens Lykketoft var dengang finansminister, og i sin indvalgte periode formåede han bl.a. også, udover Københavns Lufthavne, at sælge Tele Danmark med det dertilhørende kobbernet. Han blev senere udnævnt til at være udenrigsminister og, dernæst, Folketingets formand. I sin tid som Folketingets formand modsagde han sine egne beslutninger, f.eks. via sine advarsler mod salg af statsselskaber.

Derudover kan Arrivas køb af HT, salget af DONG til Goldman Sachs og adskillelsen af DSB og Bane Danmark nævnes. Alene opdelingen af sidstnævnte kostede et endnu ikke offentliggjort milliardbeløb.

Hvad er en hybridkultur og er ydelser og service i samfundet blevet billigere, som lovet, efter privatiseringen lufthavne, offentlig transport m.m.?

&

Abonner/subscribe gratis på youtube-kanalen her:

youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w

Støt:

Genre: Update
Hvem tjener Pressenævnet?
Hvem tjener Pressenævnet?
Duration: 19:58
2018-04-26
Lektor emeritus, lic. scient., Niels Harrit, er gæst i studiet hos Morten Kok, til en dialog om mulig censur i den danske presse. På baggrund af begivenhederne d. 11 september 2001, blev Danmark til en krigsførende nation. Dagen efter mødtes NATO medlemmerne i Bruxelles. Artikel fem* i NATO-traktaten mentes at være blevet berørt: (https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_110496.htm), og man handlede senere hen herefter. (”musketér-artiklen”; ”éen for alle, og alle for éen”; et angreb på ethvert medlem skal betragtes som et på hele alliancen. red.) Niels Harrit, lic. scient., skrev, og udsendte, en kronik i efteråret 2017 til Weekend-Avisen, Jyllands-Posten, Information og Politiken. Kronikken stillede åbenbare spørgsmål ved den juridiske legitimering af krigene som stadig foregår den idag. Alle fire gav ubegrundet afslag om at trykke den. Dette skete meget imod forventning, hvorfor en klage til Pressenævnet blev indleveret, da det mentes at mediehusene brød deres forpligtelse om, at bringe signifikante nyheder til det danske folk gennem presse. Har det juridiske grundlag for krigsførsel i det 21. århundrede været tilstede? Blev Niels Harrit’s kronik censureret? Hvem tjener Pressenævnet? Indholdet af kronikken skulle (efter gæstens udsagn red.) videregive informationer af væsentlig betydning, herunder oplysninger fra en de-klassificeret rapport som ikke hidtil er blevet trykt, ej heller kendt, i danske medier. Også FN-traktatens artikel 51 bliver draget ind i billedet i løbet af interviewet: "Intet i nærværende pagt skal indskrænke den naturlige ret til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af de Forenede Nationer, indtil sikkerhedsrådet har truffet de fornødne forholdsregler til opretholdelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed. Forholdsregler, taget af medlemmerne i udøvelsen af denne ret til selvforsvar, skal uopholdeligt indberettes til sikkerhedsrådet og påvirker på ingen måde dettes myndighed og ansvar i henhold til nærværende pagt med hensyn til iværksættelse, nårsomhelst af sådanne skridt, som det anser for nødvendige til opretholdelse eller genoprettelse af mellemfolkelig fred og sikkerhed". Abonner, del, like, støt og se dkdox.tv produktioner på: www.dkdox.tv www.facebook.com/dkdox.tv www.steemit.com/@dkdox www.youtube.com → dkdox.tv www.gofundme.com → supportdkdox Genre: Update
Manipuleres vi via vores nyheder?
Manipuleres vi via vores nyheder?
Duration: 18:28
2018-04-25

Kan vi stole på nyhederne om gasangreb i England og Syrien

Efter det påståede angreb med giftgassen Novichok i Salisbury, England, hvor to medlemmer af familien Skripal, en far og hans datter, blev ramt, stod en syrisk by, Douma, for skud - også med giftgas. Nyheden om angrebet på Douma, og forholdene under episoden i Salisbury, blev der efterfølgende sået tvivl om.

Hvilke medier kan dømme nyheder til at være ”Fake News”? Indrømmes det når der tages fejl? Er medierne for ukritiske når de videregiver det materiale de bliver fremsendt?

Theresa May, og Boris Johnson påstod at angrebet i Salisbury skulle have være blevet udført med en giftgas fremstillet i Rusland. Ofrene kom sig opsigtsvækkende hurtigt, og det blev senere fastslået at påstanden om gassens ophav var usand. Engelske laboranter indrømmede blandt andet, at de havde været for hurtige vedrørende fastslåelse af gastypen.

Update-vært Morten Kok har Carl Henrik Rørbeck, specialist i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator, i studiet til en snak om hvor vidt man kan stole på de historier leveret af medierne omkring væbnede konflikter, og retfærdiggørelsen af dette.

Andre mere omfattende, og ifølge udsendelsens gæst dokumenterbare, eksempler på hvordan ”fake news”, eller mangel på beviser, former vores billede af virkeligheden er som følger:

- De manglende masseødelæggelsesvåben i Irak.

- Den manglende forbindelse mellem Saddam Hussein og de grupperinger som eftersigende var ansvarlige for terrorangrebene d. 11. september 2001.

- S. Husseins ønske om at gå i eksil for at spare (ham selv og) landet for krig. Et ønske som aldrig blev udtalt og udbredt.

Vidste Danmarks politikere, Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Møller, mere end hvad godt var, og hvad brugte de deres viden til? Med hvilke beviser fik de overbevist Folketinget om deltagelse som kan have været en grundlovsstridig handling?

(Grundlovens §19 stk 2.)

”Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde.”

Begrebet ”Deep State” bliver om i studiet – findes der magtstrukturer som manipulerer de siddende regeringer til at tage beslutninger der favoriserer ”krigspartier”?

&

Abonner/subscribe gratis på youtube-kanalen her:

http://www.youtube.com/channel/UC03g0...

Støt:

Genre: Update
Fake News – et markedsført begreb (English CC)
Fake News – et markedsført begreb (English CC)
Duration: 14:39
2018-04-16

Den gamle historie om at vildlede for at opnå kontrol

Ifølge Tommy Hansen, chefredaktør ved det tyske uafhængige onlinemedie og trykte magasin, Free21, er der store problemer med mainstream mediernes journalistiske egenskaber.

Hvor går grænsen til krigspropaganda, og kommer fake news i virkeligheden fra de etablerede mediehuse, hvis ansatte og relaterede ikke formår at udarbejde fyldestgørende journalistik?

Tommy Hansen fortæller bl.a. om sin forhenværende kollega Udo Ulfkotte, og hans arbejde for ”Deep State” organisationer, og hvad disse omfatter.

Hvor dybt kan man grave i de officielle historier, hvis man ikke stiller sig tilfreds med mainstream mediernes version?

&

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Støt:
Vi bliver ved!
Vi bliver ved!
Duration: 7:49
2018-04-06

Kampen for syge og sårbare spidser til

D. 5 april 2018 fandt en støttedemonstrationen for den frivillige sagsbehandler - Bitten Vivi Jensen - sted. Den lokale whistleblower har, med ønske om at kaste lys over uretfærdige behandling af de som er afhængige af systemet, fortalt offentligheden om sine observationer på sin tidligere arbejdsplads – Frederiksberg Kommune. Som resultat af det, er hun blevet retsforfulgt.

Arrangementet løb af staben, og det kom efterhånden frem hvor mange mennesker hun har hjulpet, og stadig hjælper, ud af situationer de ikke selv formår at komme ud af. Bitten finder stor glæde i at være støtteperson, og flere udtrykte deres dybe taknemmelighed overfor os - og hende.

Se flere produktioner, og følg dkdox.tv, på;

www.dkdox.tv

www.facebook.com

Se mere på:

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Genre: Update
Whisleblower anmeldt til politiet
Whisleblower anmeldt til politiet
Duration: 2:35
2018-03-13

Brød tavsheden om behandling af syge borgere

Update handler denne gang om Bitten Vivi Jensen, tidligere ansat ved Frederiksberg Kommune som visitator og sundhedsfaglig medarbejder.

D. 5 april blev der afholdt der en støttedemonstration på Bittens vegne da hun er sigtet for, i ønske om at kaste lys over ulovligheder og umenneskelig behandling af syge, at bryde sin tavshedspligt i forbindelse. Dette skulle have sket via en avisartikel hun udtalte sine bekymringer gennem.

Støttedemonstrationen afholdes med hjælp af bl.a. "Jobcentrets Ofre" og "Liv over Lov"

Se mere på:

Abonnér gratis på YouTube-kanalen her:

Genre: Update
Topkorruption i Danmark
Topkorruption i Danmark
Duration: 13:46
2018-03-09

Overbelåning sår tvivl om Lars Løkkes troværdighed

Priserne på private lejemål skyder i vejret som aldrig før. Statsminister Lars Løkke Rasmussens hus i Græsted er belånt til en særlig rente, fremgår det af Tinglysning.dk. Sagen er fra 2013, men sår overbelåning tvivl om Lars Løkke Rasmussens troværdighed? Ifølge Carl Henrik Rørbeck er det et godt eksempel på hvordan Danmark tilsyneladende er gennemsyret af hvad han kalder for topkorruption.

Update-studievært Morten Kok har besøg af Carl Henrik Rørbeck, specialist i økonomisk kriminalitet, til en snak, bl.a. mulige overtrædelser af straffeloven i statsembedsvirker.

Bliver straffelovens §144 overtrådt?

"Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år."

Hvad betyder det for samfundet, når der lånes penge til boligen?
Er demokratiet under afvikling?
Er demokratiet under afvikling?
Duration: 32:08
2018-03-05

Terrorpakkerne - en trussel mod retssikkerheden

Demokratiets afvikling kan være i fuld gang, spørger man gæsten. Særligt kan terrorpakkerne være en trussel mod retssikkerheden, mener gæsten Carl Henrik Rørbeck, specialist i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator. Ville danskerne havde godkendt lovforslagene hvis de havde været til afstemning?

Begivenhederne som udfoldede sig d. 11. september 2001, står klart i hukommelsen hos de fleste. En række lovændringer blev som resultat vedtaget og underskrevet på Christiansborg, med den begrundelse at angrebet var på alle, og at man måtte sikre sig imod eventuelle angreb på Danmark, men hvad har det betydet for den enkelte dansker indtil nu?

Vært på Update, Morten Kok, tager en dialog med gæsten om terrorpakkerne, hvad de betyder for danskernes dagligdag. Er rettigheder og retssikkerheden truet - og hvad foregår der bag lukkede døre i hemmelige retssager? Hvor går grænsen mellem sikkerhed og kontrol?

Støt:
SKAT er nu plyndret for 65 miliarder kr.
SKAT er nu plyndret for 65 miliarder kr.
Duration: 29:23
2018-01-08

Alt imens at SKAT er blevet tømt for mere end 65 milliarder kr., mener Carl Henrik Rørbeck at kunne bevise, at SKAT selv begår skattesnyd og beskæftiger sort arbejdskraft, bl.a. i deres afdeling på Østbanegade, København Ø. hvor rengøringspersonalet aflønnes uden om skattesystemet.

I dette års første udgave af Update med Carl Henrik Rørbeck går vi endnu engang i dybden med hvad SKAT er, og hvad man får for pengene.

&

Abonner/subscribe gratis på youtube-kanalen her:

Støt:
 2024   2023   2022   2021   2020   2019   >018   2017