subscribestar Facebook gofundme twitter telegram søg
Del din historie – redaktion@dkdox.tv - Share your story – redaktion@dkdox.tv

Se henvendelsen til Dronningen af Kongeriget Danmark, Margrethe d. II, fra Carl Henrik Rørbeck, i dette åbne brev.

Er der et klart billede af hvad Dronning Margrethe foretager sig på Amalienborg, og/eller på sine ekskursioner i udland/indland af kommercielle interesser? Det er alment kendt at regenten deltager i åbningsceremonier m.m., men er det stadig nødvendigt i nutidens samfund med hjemløse på gaderne, og borgere der bliver ramt af kontanthjælpslofter m.m.?

Opretholdes Grundlovens forskrift om at alle rigets borgere har ret til arbejde og forsørgelse?

Carl Henrik Rørbeck udtaler sin bekymring omkring de mulige brud på Grundlovens §72 samt §75 stk 2.

Se med herunder, og bedøm selv.

§ 72

Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse.

§ 75

Stk. 2.

Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder.


Publiceret: 2018-10-03


Andre programmer i Speakers Corner:


Et åbent brev til Forsvaret
Et åbent brev til Forsvaret
Duration: 6:13
2018-11-28
Specialisten Carl Henrik Rørbeck udtrykker bekymring over dansk militær involvering og opfordrer til "vagt i gevær". Udviklingen af Forsvaret og politiets stigende militariserede tilstedeværelse vækker spørgsmål om forsvar, Grundloven og demokrati.Open letter to H.H. the Pope
Open letter to H.H. the Pope
Duration: 4:26
2018-10-03
Carl Henrik Rørbeck, ekspert i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator, læser op af hans åbne brev til Paven, hvor han ønsker positiv forandring og stiller spørgsmål til Vatikanets globale indflydelse. >018