subscribestar Facebook gofundme twitter telegram søg
Del din historie – redaktion@dkdox.tv - Share your story – redaktion@dkdox.tv

Panum Institute, University of Copenhagen (Sep. 2015).

"Activated inflammation and coagulation and the risk of clinical events during hiv infection" is a Ph.d thesis by Álvaro Borges.


Publiceret: 2019-02-17


Andre programmer i Update:


Interviewet Politiken kaldte for junk
Interviewet Politiken kaldte for junk
Duration: 1:56
2019-12-31

Kanalchef forsvarer video om 'Anders og guldet'.

Politiken har i en artikelserie kaldt dkdox.tv for et junkmedie for at publicere et interview med Anders Bak.

Anders Kræver 2,75 tons guld tilbage fra staten

http://dkdox.tv/videos/Anderskr%C3%A6ver275tonsguldtilbagefrastaten

Politiken på Junk

http://www.dkdox.tv/videos/Politikenp%C3%A5junk

http://www.dkdox.tv

DK19032

Genre: Update
Hævn og rehabilitering
Hævn og rehabilitering
Duration: 21:35
2019-12-20

Et interview om formålet med straf.

Vi har mødt forsvarsadvokaten Claus Bonnez, formand for Landsforeningen KRIM, til en snak om formålet med straf og problemerne i dansk strafferetspleje.

http://www.dkdox.tv

DK19030

Genre: Update
Danmarks radioaktive skamplet
Danmarks radioaktive skamplet
Duration: 24:39
2019-11-08

Historien om den Grønlandske uran.

Vi har mødt Falke Thue Mikailsen, miljøaktivist, der mener at Grønlands skrøbelige økosystem på vej mod en potentiel katastrofe på grund af udvindingen af uran.

Uran anvendes både i nogle typer af kernevåben, til panserbrydende ammunition og i visse former for kernekraft.

Langt størstedelen af verdens beholdning af uran-235 findes i Grønland.

Halveringstiden er på ca. 700 millioner år.

Med Donald Trumps foreslag om at købe Grønland, blev det tydeligt for de fleste at der er stor international interesse for Grønland.

Meget af den interesse skyldes Grønlands undergrund med store forekomster af sjældne jordarter og uran.

Spørgsmålet om uranudvinding har længe delt den grønlandske befolkning.

Falke Thue Mikailsen mener dog at befolkningen er blevet ført bag lyset.
Reformationen - En retspolitisk katastrofe
Reformationen - En retspolitisk katastrofe
Duration: 19:09
2019-10-07

En kritisk gennemgang af Folkekirken med Carl Henrik Rørbeck.

Reformationen ændrede Europa på mange måder. Ikke kun til det bedre, ifølge Carl Henrik Rørbeck. Han kalder den her "Det største tilbageskridt i europas historie".

Dette interview kommer omkring baggrunden for reformationen og hvilken påvirkning den havde/stadig har på Danmark.
Gode råd til gældsramte
Gode råd til gældsramte
Duration: 14:53
2019-10-01

Frivillige forlig forlænger forældelsen.

Hvad skal man man gøre hvis man er kommet i gæld?

Flere og flere ender med at blive forgældede.

Carl Henrik Rørbeck giver i dette interview et indblik i hvilke muligheder man har, hvis man er kommet i gæld.

Incassobranchens manglende etik og tilsidesættelsen af ågerbestemmelsen i straffeloven kommer snakken også omkring. Østre Landsret godkendte i januar 2019, en årlig rente på 759%(ÅOP). Dette er, ifølge Carl Henrik Rørbeck, en klar tilsidesættelse af Straffeloven § 282.

Straffeloven § 282

§ 282 For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

http://www.domstol.dk/Procesbevillingsnaevnet/nyheder/Appeltilladelser/Pages/Rimelighedenafrentevilkårforkviklån.aspx
Lars Løkke smadrede det borgerlige samarbejde
Lars Løkke smadrede det borgerlige samarbejde
Duration: 6:29
2019-08-19

Dansk Folkeparti placerer skylden.

Næstformand i Dansk Folkeparti, Søren Espersen, anklagede kort efter folketingsvalget Lars Løkke Rasmussen for at ødelægge det borgerlige samarbejde. Det skete i en kritik, der egentlig var rettet mod Berlingske, der efter Espersens mening urimeligt havde givet DF skylden.

“Det er ikke fair, at skildre Dansk Folkeparti som det parti, der smadrede det borgerlige samarbejde. Der kan jeg komme i tanke om andre, f.eks. Statsministeren, som i øvrigt havde en bog klar”, sagde DFs næstformand, Søren Espersen, til Berlingskes to chefredaktører med henvisning til Løkkes bog, ”Befrielsens øjeblik”, der udkom efter valgudskrivelsen og åbnede for en SV-regering med Løkke som fortsat statsminister.

Ordene faldt på Folkemødet i Allinge, 10 dage efter Folketingsvalget 2019. Berlingske havde her inviteret bl.a. Espersen og David Trads (S) til at kritisere avisen i et arrangement med titlen ”Skæld ud til Berlingske”.

Espersen efterlyste journalister, der ville afdække hvornår Løkke havde besluttet at ”ødelægge det blå samarbejde”.

Liberal Alliance slap heller ikke for kritik. ”Det var ikke os [der fik det borgerlige samarbejde til at bryde sammen]. Det var først og fremmest Liberal Alliance, dernæst statsministeren” sagde Espersen, der beskyldte LA for at have afvist enhver tilnærmelse fra DF som ikke indeholdt LAs ultimative krav om en topskattelettelse på 5% point.

Optaget lørdag d. 15. juni 2019.
Klimatosser kræver undtagelsestilstand
Klimatosser kræver undtagelsestilstand
Duration: 2:52
2019-08-13

Christiansborg blokeret mens politiet så på.

Aktivister fra bevægelsen, Extincion Rebellion Denmark, blokerede fra lørdag middag Holmens Bro for biltrafik. Aktionen varede i 24 timer og fandt sted med et krav om, at politikerne begynder at fortælle sandheden om den klimakatastrofe vi, ifølge bevægelsen, står overfor.

Til trods for, at blokaden var uanmeldt og ulovlig, var der på intet tidspunkt mere end to til seks betjente i løbet af de timer dkdox.tv var til stede. Da vi spurgte en betjent, om politiet, grundet underbemanding, var ude af stand til at opløse ulovlighederne, fik vi intet svar, men i stedet en forklaring om, at deltagerne i blokaden ”opførte sig pænt og fredeligt”. De relativt få bilister måtte derfor tage en omvej via Højbro.

Betjente brugte i stedet tiden på samtale med forskellige forbipasserende borgere og en enkelt indgriben overfor uansvarlig kørsel på el-løbehjul.

En aktivist i blokaden fortalte til dkdox.tv, at arrangørerne ikke havde frygtet øjeblikkelig opløsning eller arrestationer fra blokadens start, fordi ”politiet er også fornuftige mennesker og til at tale med”.

Mellem blokadegrænserne, midt på Holmens Bro, blev der i løbet af lørdagen afholdt koncerter, workshops, peptalks, lavet bannere og serveret en varm aftensmad i form af en vegansk ret, som deltagere kunne erhverve til en kostpris på 10 kroner pr. portion plus et frivilligt ekstrabidrag.

Blokaden forløb fredeligt indtil søndag middag, hvor den efter planen opløste sig selv og aktivisterne gik hver til sit.
Ytringsfriheden og den forældede grundlov
Ytringsfriheden og den forældede grundlov
Duration: 6:12
2019-07-29

Advokat for systemkritiker taler ud.

Kim Osbøl har på sociale medier forsøgt at dokumentere ulovligheder i hans sagsbehandling. To navngivne sagsbehandlere og en faglige koordinator følte sig i den forbindelse chikaneret af Kim. I oktober 2018 blev Kim Osbøl dømt for overtrædelse af straffelovens § 119 a. Retten tog ikke stilling til om Kims påstande, omkring løgn og systematiske lovbrud fra medarbejdere i København kommunes jobcenter, var sande.

Kaaveh Piroz, advokat for Kim Osbøl, mødte igen dkdox.tv til en snak om Kims sag, artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions og nødvendigheden af en grundlovsændring.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Artikel 10

Ytringsfrihed

1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at give eller

modtage meddelelser eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til

grænser. Denne Artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller

filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.

2. Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes

sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er

foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale

sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse,

for at beskytte sundheden eller sædeligheden for at beskytte andres gode navn og rygte eller

rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger eller for at sikre domsmagtens

autoritet og upartiskhed.

http://www.dkdox.tv

DK19022

Genre: Update
Ytringsfrihedens grænser
Ytringsfrihedens grænser
Duration: 5:53
2019-07-26

Advokat for systemkritiker taler ud.

Kim Osbøl blev i oktober 2018 idømt en bøde på 5.000 kroner for ytringer om tre navngivne sagsbehandlere på de sociale medier. Retten på Frederiksberg vurderede at de ytringer var chikane, og Kim blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 119 a.

Kim mener selv at han kun har sagt sandheden. En sandhed, han mener at kunne dokumentere. Rettens vurdering var dog, at Kims ytringer var af "... en så grov, tillidsskadende og personlig karakter, at de overstiger, hvad en person i offentlig tjeneste må anses at skulle tåle".

Kaaveh Piroz, advokat for Kim Osbøl, mødte dkdox.tv til en snak om Kims sag/sager. Det lader nemlig til at det ikke stopper ved § 119 a sagen.

Censur, legitim samfundskritik og den grundlovssikrede ytringsfrihed er blandt emnerne i dette interview.

Straffeloven § 119 a.

- Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
DR og den manglende troværdighed
DR og den manglende troværdighed
Duration: 19:59
2019-06-04

Donald Macintyre: De får penge for at implementere 5G.

Er Danmarks Radio troværdige når de påstår at 5G-modstandere spreder russisk misinformation? I dette interview kommer Donald Macintyre, strålingskonsulent, med en kraftigt kritik af DR's dækning af hele 5G debatten.

DR og TDC skal sammen med Energistyrelsen finde ud af, om 5G kan anvendes i forbindelse med tv-produktioner. Ifølge Donald Macintyre har DR selv økonomiske interesser i udbredelsen af 5G og er derfor helt utroværdig i den sammenhæng.

I den kommende verden med Internet of Things, hvor alle og alt kommer til at være konstant online, er data det nye olie. Der er store økonomiske fordele ved at være blandt de første lande til at rulle 5G-netværket ud til befolkningen.
Systemskifte og grundlovsændring
Systemskifte og grundlovsændring
Duration: 3:25
2019-05-31

Jim Kristensen: Kongehuset gavner ikke befolkningen.

Vi mødte Jim Kristensen, stifter af partiet De Visionære, for at høre om partiets politiske budskab. Et budskab om boycot af det kommende folketingsvalg.

Derudover mener De Visionære at en ændring af grundloven og afskaffelse af kongehuset er dele af et nødvendigt systemskifte.
Danmark som forsøgsland
Danmark som forsøgsland
Duration: 8:27
2019-05-27

Mads Palsvig: "5G-stråling kan potentielt udrydde menneskeheden".

Vi mødte folketingskandidaten Mads Palsvig til en snak om poltiske mærkesager og den mulige fare ved 5G-stråling. Mads stiller op som løsgænger for partiet JFK 21.

Derudover kom snakken også omkring konspirationer, teorien om at jorden er flad og mediernes manglende interesse for JFK 21.
Stockholm syndrom eller klarsyn
Stockholm syndrom eller klarsyn
Duration: 7:36
2019-05-24

Tom Andkjær: "De samme politikere lover det samme år efter år".

Folketingskandidat for Nye Borgerlige, Tom Andkjær, mødte dkdox.tv til en snak om politiske mærkesager og holdninger.

Offerroller, racisme og pengeskabelsen var blandt de emner Tom Andkjær kom omkring.
Ulighed og oprustning
Ulighed og oprustning
Duration: 6:22
2019-05-22

Pernille Grumme: Uligheden er stigende på grund af EU.

Kandidat til Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Pernille Grumme, fik en snak med dkdox.tv om politiske mærkesager.

Social ulighed, skattely, hvidvask, privatiseringer og EU-midler der financierer våbenforskning er blandt de emner Pernille Grumme kom omkring.
Tid til hovedrengøring i dansk politik
Tid til hovedrengøring i dansk politik
Duration: 32:05
2019-05-09

Klaus Riskær Pedersen: Folketinget har udviklet sig til en karriere kanon

Dkdox.tv har mødt Klaus Riskær Pedersen, der stiller op til folketingsvalget 2019 for hans eget parti, der også bærer hans navn.

Selv siger han tiden er kommet til hovedrengøring i dansk politik og at Folketinget har udviklet sig til en karriere kanon for unge akademikere, der har politik som levebrød.

Men hvad vil Klaus Riskær Pedersen selv, hvilke kompromisser vil han indgå for at få indflydelse, og hvordan undgår han at skuffe sine vælgere? Det spørger Jesper Larsen ham om da de mødes efter vælgermøde i København.

Se Klaus Riskær Pedersens forklare sit forslag om en klippekortordning for frihedsaktiviteter for unge i folkeskolealderen, om gratis transport mellem landsdele og partiets mærkesag om ændring af skattesystemet, så et højere beløb betales af erhvervslivet og et mindre af borgerne.

Syge- og nedslidte personer, skal på ubureaukratisk vis tildeles en midlertidig borgerløn i form af et ensartet skattefrit beløb i 2-5 år af gangen. Jobcentrene skal nedlægges.

På SU-området vil Riskær genindføre ’fjumreåret’ (12 måneders SU uden studieaktivitet) men rettigheden kommer med krav om 3-6 måneders ’borgerpligt’ på Forsvarets faciliteter, som unge efter endt gymnasie/erhvervsskole skal

Udenrigspolitisk vil Riskær fokusere på Danske nationale interesser, frem for amerikanske særinteresser. Vi skal styrke samarbejdet med Tyrkiet og blive gode venner med Rusland som vi har flere hundrede års fredelige relationer til. Krigene i Afghanistan, Irak, Libyen og Syrien har været en katastrofe.

DK19076

Genre: Update
Det rådne retssystem
Det rådne retssystem
Duration: 25:50
2019-05-08

Har Henrik Meyer været offer for et justitsmord?

Henrik Meyer er idømt 4 års fængsel for bedrageri i byretten og landsretten. Hans advokat, Claus Bonnez, mener at han er offer for et justitsmord. Noget kunne tyde på, at han har ret.
Komiker og folketingskandidat kritiserer Kina
Komiker og folketingskandidat kritiserer Kina
Duration: 3:49
2019-04-13

Tibetsagen er geopolitiske bøllemetoder

Anders Stjernholm, komiker og folketingskandidat for Alternativet, var mødt op ved den officielle åbningsceremoni for "diplomat pandaerne" og udtalte bl.a. at Tibetsagen er geopolitiske bøllemetoder.

"Diplomat pandaerne" er udlejet fra Kina. Et land, som i nogle kredse, menes at krænke menneskerettighederne for tibetanske borgere, samt Tibet som nation, på flere niveauer herunder pr. udsagn fra A. Stjernholm mulig "organhøst".

Møder med Dalai Lama er før i tiden blevet afvist, af Danmarks daværende regering. Til sammenligning blev det i Washington, da den amerikanske regering mødtes med Tibets spirituelle leder, påbudt at flyve pandaerne ud af landet (USA) for at imødekomme denne.

Blandt andre, var Støttekommiteen for Tibet var mødt op for at gøre opmærksom på deres side af sagen. Dette skete blandt andet ved at sælge og flage med tibetanske flag, og ved at lade deltagere af demonstrationen iklæde sig ikoniske pandakustomer.

Dronning Margrethe d. II deltog i åbningsceremonien, ligesom fremstående kinesiske personer også gjorde.

Kan der have fulgt gunstige handelsaftaler i kølvandet på "diplomat pandaernes" ankomst?
Insider frygter det kontantløse samfund
Insider frygter det kontantløse samfund
Duration: 8:55
2019-03-19

"Bankerne lever af at sælge oplysninger om dit privatliv"

I en verden hvor man oftere har mulighed for at afregne digitalt, råder tidligere bankmand med sin insider-viden, Bernhard Mittemeyer, forbrugere til at holde fast i kontantbetaling. Ved at gøre det holder fast man sin anonymitet, og dermed kan bankernes profitable forretning besværliggøres.

Den vestlige verden er kendt for at være hurtige til at optage forbrugslån, for at kunne opretholde levestandarden, men med svingende forhold i den finansielle verden kan gældssætte langt de fleste. Her er japanerne meget lidt udsatte, udtaler Bernhard Mittemeyer. De sørger nemlig for at spare op, hvilket gør det mere udfordrende for bankerne, i den del af verden, at tjene på kontoindehavere.

Ifølge Bernhard Mittemeyer, bruger japanerne generelt oftere kontanter i deres dagligdag, imodsætning til mennesker i vesten som i højere og højere grad bruger, og måske endda ser sig nødsaget til, at bruge kreditkort. Det resulterer i, for japanerne, at de i højere grad har deres privatliv indtakt, og at de i mindre grad foretager køb efter at have blive påvirket af en reklame. Derudover påpeger han også at kontanter giver et overblik over ens øjeblikkelige økonomiske situation, hvor digital handel, f.eks med kreditkort, kan være misvisende i form af forsinket godkendelse af transaktionen m.m. At japanerne er mere tilbøjelige til, endnu, at bruge kontanter, minimerer også understøttelsen af indtægtsgenererende virksomhed på aktivitet som kunder i en bank – f.eks. gennem salg af datatransaktioner eller gældsnoteringer.

Bernhard Mittemeyer ønsker ikke at hans tidligere arbejdsplads nævnes, da han stadigvæk handler aktier i banken.
Den danske pølsemand i Japan
Den danske pølsemand i Japan
Duration: 7:49
2019-03-16

Kan ikke genkende det Danmark han forlod

Bjarne Hansen, den danske pølsemand i Japan, mener ikke at Danmark er som det har været engang. Han tog for 10 år siden fat i noget så klassisk som pølsevognsforretning og startede ”Copenhagen Gourmet Hotdogs” i Japan.

I Japan har man streng integrationspolitik ifølge Bjarne Hansen, som blandt andet fremhæver, at man ikke tager udlændinge ind, som ikke bringer noget til arbejdsmarkedet japanerne ikke selv kan klare – og det på trods af en mangel på arbejdskraft i landet.

Den japanske økonomi har haft op og nedture, men er fremadstormende indenfor digitaliseringen. Man kan blandt andet kan opnå rabatter ved at benytte sig af kreditkort eller mobiltelefoners indprogrammerede betalingsapplikationer når man handler. Fra oktober får man 2% rabat på momsen når den stiger fra de nuværende 8% til 10% - hvis man bruger kreditkort som betalingsmiddel i handlen.

Han påpeger, i kontrast til Japan, at man i Danmark bør stramme op for integrationen. Særligt mener han, at det er gået udover de ældre som lider under fejlfordeling af goderne, med det resultat at de har dårlige hjem og kummerlige madforhold. Ligeledes mener han, at den danske kultur er aftagende, og at danskerne bør vågne op og tage til Christiansborg og råbe op - før det er for sent og udenlandske interesser har overtaget for alvor.
Dansk maskeforbud kan påvirke turismen
Dansk maskeforbud kan påvirke turismen
Duration: 6:03
2019-02-25

Vil japanske og andre asiatiske rejsende udeblive?

I forbindelse med tildækningsforbuddet, som kan påvirke de som måtte bære tørklæde eller anden form for påklædning der besværliggør ansigtsgenkendelse, kan japanske og andre asiatiske rejsendes ansigtsmasker da udgøre en udfordring for dansk turisme?

"Kært barn har mange navne" - sådan lyder et gammelt dansk ordsprog. Maskeforbud, tildækningsforbud, tørklædeforbud. Alt sammen forskellige ord for samme lov vedtaget i Danmark af Justisministeriet. Et forslag, som blev til en lov, der skaber og har skabt, meget røre i form af demonstrationer og religiøse mennesker som har følt sig nødsaget til at tilpasse deres hverdag efter det, hvis de ville undgå bøder.

I enkelte tilfælde er bøder blevet betalt af gode samaritanere fra udlandet, som f.eks. den fransk-algeriske rigmand Rachid Nekkaz, men har Justitsministeriet og den siddende regering m.m. taget højde for f.eks. japanske og andre asiatiske turister, som lægger store mængder penge pr. person., og som bruger ansigtsmasker af helt andre årsager som f.eks. følsomhed og bekymring overfor partikelforurening og andre helbredsmæssige sikkerhedsforanstaltninger?
Dugin: Rusland forpligtet til at reagere
Dugin: Rusland forpligtet til at reagere
Duration: 7:06
2019-02-20
Rusland var forpligtet til at reagere

Putin skulle have befriet halvdelen af Ukraine

Aleksandr Dugin, filosof og politisk analytiker, giver her sin opfattelse og begrundelse via geopolitisk og historisk baggrund for hvorfor Vladimir Putin burde have befriet halvdelen af Ukraine. Han mener, at Rusland var forpligtet til at reagere i Maidan.

Situationen på pladsen og i byen Maidan, Ukraine kan have været støttet og sandsynligvis også skabt af Vesten - resultatet af den tidligere præsident Viktor Janukovitj, selvom han var demokratisk valgt var han ifølge A. Dugins, korrumperet. En aggression fra Vesten i en neutral zone kan have ført til krisen.

Aleksandr Dugin er blevet kaldt Vladimir Putins hjerne (https://www.bbc.com/news/world-europe-38639327). Han mener, at Ukraine havde mulighed for at skabe en opdelt løsning for landet, og at det østlige Ukraine er meget mere russisk end den vestlige del er. Ultimativt har det givet landet to identiteter. Rusland burde have befriet i den nødvendige fulde foranstaltning, og han kritiserer Putin for ikke at gøre det.

Jesper Larsen interviewede Aleksandr Dugin i december 2017.

Se de andre dele
Part 1: Who is Aleksandr Dugin Part 2: Borders of the Russian World Part 3: Sanctioned for my Words Part 4: Rusland var forpligtet til at reagere Part 5: The West will help Ukraine to self-destruct
Fra tjenestemand til hjemløs
Fra tjenestemand til hjemløs
Duration: 20:17
2019-02-11

Kommune og fagforening i fælles svigt

Når sikkerhedsnettet for borgere og ansatte fejler, kan det få alvorlige konsekvenser. Jan Larsen blev udsat for et røveri som ansat i Post Danmark, men fik varige mén. Den efterfølgende nødvendige krisehjælp udeblev, og Jan måtte se sig nødsaget til at redde sig selv - svigtet af både kommune og fagforening. Bitten Vivi Jensen er partsrepræsentant og bisidder i Jans sag sammen med Esben Søvang Maaløe.

Jan Larsen bliver i 1997, på sin daværende arbejdsplads hos Post Danmark. udsat for et røveri. Uden at være klar over hvad det gør ved hans psyke, fortsætter han sit liv ufortrødent og uden at få den fornødne og dertil berrettigede krisehjælp. På beklageligvis giver det ham ar på sjælen i form af en psykisk lidelse - PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom).

Tiden går og Jan fortsætter sit liv på bedste vis, men en dag falder han på fortorvet, som følge af is på vejen. På det tidspunkt er han stadig ansat i Post Danmark, men kæmper videre med en kort sygemelding. Han bliver senere hen fyret i 2012, som følge af Post Danmarks nedskæringer, dog med en aftrædelse med løn i tre år. Systemet har tilsyneladende efterfølgende ikke meget til overs for Jans situation, ifølge hans bisiddere, Bitten Vivi Jensen og Esben Søvang Maaløe. Bl.a. får han ikke det ortopædiske fodtøj han har søgt om eller støtte til at opretholde sin bolig, da denne var, i hans situation, problematisk at opretholde med en halv tjenestemandspension.

Sagen udvikler sig og i 2015 kan Jan ikke mere. Hans ryg er gået skæv, som følge af hans ankel der ikke er blevet set efter. Jan Larsen udtaler, at end ikke hans fagforening eller a-kasse giver ham den hjælp han er berettiget til. Det udvikler sig til en sag, med sagsbehandlere der stiller spørgsmål ved Jans sagsforløb, hvor han oftest har følt sig talt ned til.
 2024   2023   2022   2021   2020   >019   2018   2017