Gode råd til gældsramte

Kategori: Update

Udgivelsesdato: 1. oktober 2019

Længde: 00:14:53

Frivillige forlig forlænger forældelsen.

Hvad skal man man gøre hvis man er kommet i gæld?

Flere og flere ender med at blive forgældede.

Carl Henrik Rørbeck giver i dette interview et indblik i hvilke muligheder man har, hvis man er kommet i gæld.

Incassobranchens manglende etik og tilsidesættelsen af ågerbestemmelsen i straffeloven kommer snakken også omkring. Østre Landsret godkendte i januar 2019, en årlig rente på 759%(ÅOP). Dette er, ifølge Carl Henrik Rørbeck, en klar tilsidesættelse af Straffeloven § 282.

Straffeloven § 282

§ 282 For åger straffes den, som udnytter en anden persons betydelige økonomiske eller personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående afhængighedsforhold til i et aftaleforhold at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for.

http://www.domstol.dk/Procesbevillingsnaevnet/nyheder/Appeltilladelser/Pages/Rimelighedenafrentevilkårforkviklån.aspx

Medvirkende