subscribestar Facebook gofundme twitter telegram søg
Del din historie – redaktion@dkdox.tv - Share your story – redaktion@dkdox.tv

Speakers Corner

Nyeste program:
Et åbent brev til Forsvaret
Et åbent brev til Forsvaret

Vagt i gevær Deltagelse i udenlandske væbnede konflikter, indkøb af militært isenkram og overvågning af danskernes samfund er blevet for meget for de fleste. En af dem er Carl Henrik Rørbeck, specialist i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator, som her i dette åbne brev til Forsvaret giver udtryk for sit indtryk, og råber i "vagt i gevær". Udviklingen af danske væbnede styrker, kan synes bekymrende. I 1905 blev "Krigsminister", "Krigsministeriet" og "Marineministeriet" nedlagt, og erstattet med et Forsvarsministerium og en dertilhørende Forsvarsminister. Efter besættelsen af Danmark blev hævet af tyskerne i 1945, går historien på, at 250 frihedskæmpere samledes og stiftede "Hjemmeværnet", for at sikre sig, at fjendtlige angreb på Danmarks indbyggere m.m. ikke gentog sig. Til sammenligning blev en militær øvelse gennemført i oktober 2014, hvor man bl.a. trænede konfrontationer med demonstranter. I alt deltog 250 soldater fra Hærens Efterretningscenter. Udfra NATO's artikel fem ( https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_110496.htm ) kan man se at ethvert angreb på et medlem, er et angreb på alle under parolen "Collective Defence", hvilket kan lede tankerne hen på ordene udtalt af USA's forhenværende præsident George W. Bush: "...either you're with us, or you're with the terrorists". Selve ordet "terror" har skiftet definition flere gange i historiens løb, men den famøse tale, og ham der holdt den, formåede at "skille fårene fra bukkene" den dag – uanset ordvalget. Kan international frygt for at blive ramt af terror, have været tilstrækkeligt grundlag for at udvide våbenlagerne og Forsvarets beføjelser? I kampen mod terror, fik Danmark ”Terrorpakke 1” og ”Terrorpakke 2”. Desværre ses det, muligvis som et resultat deraf, at militæret er synlige i gaderne, f.eks. ved bevogtelsesopgaver, og at politiet, med automatvåben og sorte helikoptere over storbyerne, efterhånden minder om Forsvaret. Enhver som kender til fascisme, vil vide at så snart politi og militær begynder at smelte sammen, bør de som er opmærksomme råbe: ”Vagt i gevær!” Giver Forsvaret associationer til det at forsvare sig, hvornår har Danmark sidst reelt forsvaret sig og hvad foreskriver Grundloven? Eksempelvis: §19 stk. 2 Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde. §81 Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver. http://modkraft.dk/artikel/eu-ver-sig-i-knusning-af-folkeligt-opr-r Se mere dkdox.tv på: http://www.dkdox.tv http://www.facebook.com/dkdox.tv/ Abonnér gratis her: https://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w http://www.steemit.com/@dkdox Støt dkdox.tv: https://www.gofundme.com/support-dkdoxtv Kontakt dkdox.tv: Redaktion@dkdox.tv Bliv medlem af Klub Doxy – støtteforeningen for dkdox.tv: https://www.facebook.com/KlubDOXY/ DK18073 Genre: Speakers Corner


(Læs mere...)Et åbent brev til Dronningen
Et åbent brev til Dronningen
Duration: 4:22
2018-10-03
Se henvendelsen til Dronningen af Kongeriget Danmark, Margrethe d. II, fra Carl Henrik Rørbeck, i dette åbne brev. Er der et klart billede af hvad Dronning Margrethe foretager sig på Amalienborg, og/eller på sine ekskursioner i udland/indland af kommercielle interesser? Det er alment kendt at regenten deltager i åbningsceremonier m.m., men er det stadig nødvendigt i nutidens samfund med hjemløse på gaderne, og borgere der bliver ramt af kontanthjælpslofter m.m.? Opretholdes Grundlovens forskrift om at alle rigets borgere har ret til arbejde og forsørgelse? Carl Henrik Rørbeck udtaler sin bekymring omkring de mulige brud på Grundlovens §72 samt §75 stk 2. Se med herunder, og bedøm selv. § 72 Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse. § 75 Stk. 2. Den, der ikke kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige, dog mod at underkaste sig de forpligtigelser, som loven herom byder. Se mere dkdox.tv på: http://www.facebook.com/dkdox.tv/ http://www.dkdox.tv Abonner gratis her: http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w http://www.steemit.com/@dkdox Støt dkdox.tv: https://www.gofundme.com/support-dkdoxtv Kontakt dkdox.tv: redaktion@dkdox.tv Bliv medlem af Klub Doxy – støtteforeningen for dkdox.tv: https://www.facebook.com/KlubDOXY/ DK18049 Genre: Speakers Corner
Open letter to H.H. the Pope
Open letter to H.H. the Pope
Duration: 4:26
2018-10-03
Carl Henrik Rørbeck, ekspert i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator, læser her op af hans åbne brev til Paven i denne udsendelse. Appellen i brevet er et dybfølt ønske om positiv forandring i verden, da det længe har været alment kendt, at Pavens indflydelse er omfattende. I mange år, har folk verden over set til lederen af den katolske kirke, og håbet på handling bag ordene, når hjælp til de svageste er blevet kommunikeret (igennem taler) til dennes tilhørere og følgere. Hvor stor er Vatikanets indflydelse på verdens respektive samfund? Strækker dets magt sig til hele planeten? Hør og se den direkte henvendelse her. Se mere dkdox.tv på: http://www.facebook.com/dkdox.tv/ http://www.dkdox.tv Abonner gratis her: http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w http://www.steemit.com/@dkdox Støt dkdox.tv: https://www.gofundme.com/support-dkdoxtv Kontakt dkdox.tv: redaktion@dkdox.tv Bliv medlem af Klub Doxy – støtteforeningen for dkdox.tv: https://www.facebook.com/KlubDOXY/ (English, Norwegian, Swedish, German, Spanish, Itailian, French versions below) _____________________________________________________ NORSK: Hva er Vatikanets innflytelse på det vestlige samfunnet? Utvider sin kraft til hele planeten? Hør og se, i denne videoen, en direkte forespørsel. Se mer: http://www.dkdox.tv http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w _____________________________________________________ SVENSKA: Vad är Vatikanets inflytande på västerländska samhället? Utsträcker sin kraft till hela planeten? Lyssna och se, i den här videon, en direkt förfrågan. Se mer: http://www.dkdox.tv http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w _________________________________________________________ An open letter to the Pope ENGLISH: What is the influence of the Vatican on Western society? Does its power extend across the whole planet? Hear, and see, in this feature, a direct inquiry, See more: http://www.dkdox.tv http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w _____________________________________________________ Ein offener Brief an den Papst DEUTSCH: Welchen Einfluss hat der Vatikan auf die westliche Gesellschaft? Dehnt sich seine Macht über den ganzen Planeten aus? Hören Sie, und sehen Sie, in dieser Eigenschaft, eine direkte Anfrage. Mehr Sehen: http://www.dkdox.tv http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w _____________________________________________________ Una carta abierta al Papa ESPAÑOL: ¿Cuál es la influencia del Vaticano en la sociedad occidental? ¿Su poder se extiende por todo el planeta? Escuche, y vea, en esta función, una consulta directa. Ver más: http://www.dkdox.tv http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w _____________________________________________________ Une lettre ouverte au Pape FRANÇAIS: Quelle est l'influence du Vatican sur la société occidentale? Est-ce que son pouvoir s'étend sur toute la planète? Écoutez, et voyez, dans cette rubrique, une enquête directe. Voir plus: http://www.dkdox.tv http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w _____________________________________________________ Una lettera aperta al Papa ITALIANO: Qual è l'influenza del Vaticano sulla società occidentale? Il suo potere si estende su tutto il pianeta? Ascoltare e vedere, in questa sezione, un'inchiesta diretta. Vedi altro: http://www.dkdox.tv http://www.youtube.com/channel/UC03g0H9JfNI97CRDSSvIs3w DK18048 Genre: Speakers Corner
 >018