subscribestar Facebook gofundme twitter telegram søg
Del din historie – redaktion@dkdox.tv - Share your story – redaktion@dkdox.tv

Speakers Corner

Nyeste program:
Et åbent brev til Forsvaret
Et åbent brev til Forsvaret

Vagt i gevær

Deltagelse i udenlandske væbnede konflikter, indkøb af militært isenkram og overvågning af danskernes samfund er blevet for meget for de fleste. En af dem er Carl Henrik Rørbeck, specialist i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator, som her i dette åbne brev til Forsvaret giver udtryk for sit indtryk, og råber i "vagt i gevær".

Udviklingen af danske væbnede styrker, kan synes bekymrende. I 1905 blev "Krigsminister", "Krigsministeriet" og "Marineministeriet" nedlagt, og erstattet med et Forsvarsministerium og en dertilhørende Forsvarsminister. Efter besættelsen af Danmark blev hævet af tyskerne i 1945, går historien på, at 250 frihedskæmpere samledes og stiftede "Hjemmeværnet", for at sikre sig, at fjendtlige angreb på Danmarks indbyggere m.m. ikke gentog sig. Til sammenligning blev en militær øvelse gennemført i oktober 2014, hvor man bl.a. trænede konfrontationer med demonstranter. I alt deltog 250 soldater fra Hærens Efterretningscenter.

Udfra NATO's artikel fem ( https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_110496.htm ) kan man se at ethvert angreb på et medlem, er et angreb på alle under parolen "Collective Defence", hvilket kan lede tankerne hen på ordene udtalt af USA's forhenværende præsident George W. Bush:

"...either you're with us, or you're with the terrorists".

Selve ordet "terror" har skiftet definition flere gange i historiens løb, men den famøse tale, og ham der holdt den, formåede at "skille fårene fra bukkene" den dag – uanset ordvalget. Kan international frygt for at blive ramt af terror, have været tilstrækkeligt grundlag for at udvide våbenlagerne og Forsvarets beføjelser?

I kampen mod terror, fik Danmark ”Terrorpakke 1” og ”Terrorpakke 2”. Desværre ses det, muligvis som et resultat deraf, at militæret er synlige i gaderne, f.eks. ved bevogtelsesopgaver, og at politiet, med automatvåben og sorte helikoptere over storbyerne, efterhånden minder om Forsvaret. Enhver som kender til fascisme, vil vide at så snart politi og militær begynder at smelte sammen, bør de som er opmærksomme råbe: ”Vagt i gevær!”

Giver Forsvaret associationer til det at forsvare sig, hvornår har Danmark sidst reelt forsvaret sig og hvad foreskriver Grundloven? Eksempelvis:

§19

stk. 2

Bortset fra forsvar mod væbnet angreb på riget eller danske styrker kan kongen ikke uden folketingets samtykke anvende militære magtmidler mod nogen fremmed stat. Foranstaltninger, som kongen måtte træffe i medfør af denne bestemmelse, skal straks forelægges folketinget. Er folketinget ikke samlet, skal det uopholdeligt sammenkaldes til møde.

§81

Enhver våbenfør mand er forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven foreskriver.

http://modkraft.dk/artikel/eu-ver-sig-i-knusning-af-folkeligt-opr-r

Abonnér gratis her:

Redaktion@dkdox.tv


(Læs mere...)Et åbent brev til Dronningen
Et åbent brev til Dronningen
Duration: 4:22
2018-10-03
Se åbent brev til Dronningen af Danmark, Margrethe d. II, fra Carl Henrik Rørbeck. Bekymring for brud på Grundloven §72 og §75 stk 2 angående boligens ukrænkelighed og ret til forsørgelse.Open letter to H.H. the Pope
Open letter to H.H. the Pope
Duration: 4:26
2018-10-03
Carl Henrik Rørbeck, ekspert i økonomisk kriminalitet og politisk kommentator, læser op af hans åbne brev til Paven, hvor han ønsker positiv forandring og stiller spørgsmål til Vatikanets globale indflydelse. >018